הנחיות האכיפה של קוד/ההתנהגות האוניברסלי

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines and the translation is 98% complete.
Outdated translations are marked like this.
קוד התנהגות אוניברסלי של קרן ויקימדיה

1. הנחיות האכיפה של ה־UCoC

הנחיות האכיפה האלו מתארות כיצד הקהילה וקרן ויקימדיה יוכלו להשיג את יעדי קוד ההתנהגות האוניברסלי (UCoC). בכך נכללים, בין היתר: קידום הבנת ה־UCoC, עבודה פעילה (פרואקטיבית) למניעת הפרות, פיתוח עקרונות לפעולה בתגובה להפרות של ה־UCoC, ותמיכה במבני אכיפה מקומיים.

ה-UCoC חל על כל מרחבי ויקימדיה, המקוונים ושאינם מקוונים. לכן, אכיפת ה-UCoC היא אחריות משותפת. באופן העולה בקנה אחד עם עקרון הביזור של התנועה, על ה-UCoC להיאכף ברמה המקומית הרלוונטית ביותר האפשרית.

הנחיות האכיפה מספקות מסגרת לאינטראקציה של מבני אכיפה נוכחיים ועתידיים, במטרה ליצור את הבסיס ליישום הוגן ועקבי של ה-UCoC.

1.1 תרגומים של הנחיות האכיפה של ה־UCoC

הגרסה המקורית של הנחיות האכיפה של ה-UCoC היא באנגלית. קרן ויקימדיה תעשה את מיטב מאמציה שתרגומיה יהיו מדויקים. במקרה של הבדל כלשהו במשמעות בין הגרסה האנגלית לתרגום, החלטות יתבססו על הגרסה האנגלית.

סקירת הנחיות האכיפה של ה-UCoC ושל ה-UCoC

על בסיס המלצת מועצת הנאמנים, שנה אחת לאחר אשרור הנחיות האכיפה, קרן ויקימדיה תקיים התייעצות קהילתית וסקירה של הנחיות האכיפה של ה-UCoC וה-UCoC.

2. עבודה מונעת

הפרק הזה נועד לספק הנחיות לקהילות ויקימדיה ולאנשים הקשורים אליהן כדי שיוכלו להיות מודעים ל־UCoC, להבין אותו במלואו ולציית לו. לשם כך, הפרק הזה יפרט המלצות להעלאת המודעות ל־UCoC, לטיפול בתרגומים של ה־UCoC ולקידום היענות מרצון ל־UCoC כשהדבר מתאים או נחוץ.

2.1 הודעה על ה־UCoC ואישורו

ה־UCoC חל על כל מי שמקיים קשר עם מיזמי ויקימדיה ותורם להם. הוא חל גם על אירועים רשמיים פנים אל פנים, ועל מרחבים קשורים המתארחים בפלטפורמות של צד שלישי כבסיס להתנהגות עבור שיתופי פעולה במיזמי ויקימדיה בכל העולם.

אנו ממליצים להוסיף את ה־UCoC לתנאי השימוש של ויקימדיה.

בנוסף, האנשים הבאים צריכים לאשר את היענותם ל־UCoC:

 • כל סגל קרן ויקימדיה, אנשי חבר הנאמנים (הוועד), חברי ועד של שותפי ויקימדיה ואנשי הסגל שלהם;
 • כל נציג של שותף ויקימדיה או של מועמד להיות שותף ויקימדיה (כגון, בין היתר: אדם או קבוצה של אנשים המבקשים לקדם ו/או לשתף פעולה עם אירוע, קבוצה או מחקר במימון של ויקימדיה, בין אם במסגרת מחקרית בתוך אתר הוויקי או מחוץ לו); וכן
 • כל אדם המעוניין להשתמש בסימן המסחרי של קרן ויקימדיה באירוע כגון, בין היתר: אירועים הממותגים עם סימני מסחר של ויקימדיה (למשל על־ידי הכללתם בכותרת האירוע) וייצוג של ארגון ויקימדיה, קהילת ויקימדיה או מיזם ויקימדיה באירוע (כגון, בין היתר, מציג או מפעיל דוכן).

2.1.1 קידום המודעות ל־UCoC

כדי לשפר את המודעות, יהיה צריך להיות קישור ל־UCoC במקומות הבאים:

 • דפי רישום משתמשים ואירועים;
 • כותרות תחתונות במיזמי ויקימדיה ודפי אישור עריכה עבור משתמשים שאינם מחוברים לחשבון (כאשר הדבר מתאים ואפשרי מבחינה טכנית);
 • כותרות תחתונות באתרי האינטרנט של שותפים מוכרים וקבוצות משתמשים;
 • במקום בולט באירועים פנים אל פנים, מרוחקים, ומשולבים; וכן
 • בכל מקום אחר שמיזמים, שותפים, קבוצות משתמשים ומארגני אירועים מקומיים ימצאו לנכון

2.2 המלצות להכשרת UCoC

ועדת הבנייה של U4C, עם תמיכה מקרן ויקימדיה, תפתח ותיישם הדרכה כדי לספק הבנה כללית של ה-UCoC ומיומנויות ליישומו. מומלץ להתייעץ עם בעלי עניין רלוונטיים בפיתוח ההדרכה, כולל, בין היתר: שותפים, ועדת השותפויות, ועדות הבוררות, מנהלים ובעלי זכויות מתקדמות אחרים, מחלקת האמון והבטיחות (T&S) והמחלקה המשפטית, וגורמים אחרים כפי שייקבע כמועיל למתן סקירה מלאה אודות ה-UCoC.

ההכשרות האלו מיועדות לאנשים שרוצים להיות חלק מתהליכי האכיפה של ה־UCoC, או לאלה שרוצים לקבל מידע על ה־UCoC.

ההדרכה תתקיים במודולים עצמאיים המכסים מידע כללי, זיהוי הפרות ותמיכה, וכן מקרים מורכבים וערעורים. לאחר קליטת ה-U4C הראשון, באחריותו לתחזק ולעדכן את מודולי ההדרכה לפי הצורך.

מודולי הדרכה יהיו זמינים בפורמטים שונים ובפלטפורמות שונות, לשם גישה קלה. קהילות מקומיות ושותפי ויקימדיה שרוצים לספק הכשרה ברמת הקהילה שלהם יקבלו תמיכה כספית מקרן ויקימדיה ליישום הדרכה. הדבר כולל תמיכה בתרגומים.

אנו ממליצים כי למשתתפים שישלימו מודול כלשהו תהיה אפשרות לקבל הכרה פומבית בהשלמת המודול.

מוצעות: קבוצות ההדרכות הבאות:

מודול א' – התמצאות (UCoC – כללי)

 • יסייע להבטיח הבנה כללית של ה-UCoC ושל יישומו
 • יסביר באופן תמציתי מהו ה-UCoC ומהו סוג האכיפה הצפוי שלו, וכן אלו כלים זמינים כדי לסייע בדיווח על הפרות

יחידה ב' – זיהוי ודיווח (UCoC – הפרות)

 • ייתן לאנשים את היכולת לזהות הפרות של ה-UCoC, להבין את תהליכי הדיווח וללמוד כיצד להשתמש בכלי הדיווח
 • יפרט את סוג ההפרה, כיצד לזהות מקרים שיש לדווח עליהם בהקשר המקומי שלהם, כיצד והיכן לדווח, וטיפול מיטבי במקרים במסגרת תהליכי ה-UCoC
 • ההדרכה תתמקד גם בחלקים ספציפיים של ה-UCoC, כגון הטרדה וניצול לרעה של כוח (לפי הצורך)

יחידה ג' – מקרים מורכבים, ערעורים (UCoC – הפרות מרובות, ערעורים)

 • היחידות האלו הן תנאי להצטרפות ל־U4C, והן מומלצות למועמדי U4C פוטנציאליים ולבעלי הרשאות מתקדמות
 • היחידה הזאת צריכה לסקר שני נושאים פרטניים:
  • ג1 – טיפול במקרים מורכבים (UCoC – הפרות מרובות): יכסה מקרים חוצי-ויקי, הטרדה ארוכת טווח, זיהוי אמינות של איומים, תקשורת יעילה ורגישה והגנה על בטיחותם של קורבנות ואנשים פגיעים אחרים
  • ג2 – טיפול בערעורים, סגירת מקרים (UCoC – ערעורים): יכסה טיפול בערעורים בקשר ל-UCoC
 • היחידות האלו יהיו הכשרות מותאמות אישית בהנחיית מדריך, שיסופקו לחברים ומועמדים ל־U4C, ולנושאי משרה נבחרים בקהילה שחתמו על מדיניות הגישה למידע אישי לא ציבורי
 • במידת האפשר, החומרים עבור הדרכות אלו בהנחיית מדריך, כגון מודולים בודדים, שקופיות, שאלות וכו', יהיו זמינים לציבור

3. עבודה מגיבה

הפרק הזה נועד לספק הנחיות ועקרונות לעיבוד דו"חות על הפרות UCoC, והמלצות למבני אכיפה מקומיים העוסקים בהפרות UCoC. לשם כך, הפרק הזה יפרט עקרונות חשובים לעיבוד דו"חות, המלצות ליצירת כלי דיווח, הצעות אכיפה לרמות שונות של הפרות והמלצות למבני אכיפה מקומיים.

3.1 עקרונות לדיווח ועיבוד של הפרות UCoC

העקרונות הבאים הם סטנדרטים למערכות דיווח ברחבי התנועה.

דו"חות:

 • היכולת לדווח על הפרות UCoC צריכה להיות בידי יעד ההפרה, וכן בידי צדדים שלישיים בלתי־מעורבים שצפו באירוע
 • הדוחות צריכים להיות מסוגלים לכסות הפרות UCoC, בין שהן מתרחשות באופן מקוון, לא מקוון, במרחב אירוח של צד שלישי, או בשילוב של מרחבים
 • חייבת להיות אפשרות לפרסם דוחות באופן פומבי או עם דרגות שונות של פרטיות
 • תבוצע חקירה יסודית של האמינות ואת יכולת האימות של ההאשמות כדי להעריך כראוי את הסיכון והלגיטימציה
 • משתמשים ששולחים ללא הרף דיווחים לא מוצדקים או בחוסר תום לב עלולים לאבד את הרשאות הדיווח שלהם
 • לנאשמים צריכה להיות גישה לפרטי ההפרה לכאורה שדווחה נגדם, אלא אם כן גישה כזו עלולה לסכן או צפויה להזיק לבטיחותם של המדווחים או של אחרים
 • קרן ויקימדיה חייבת לספק משאבים לתרגום כאשר הדיווחים נעשים בשפות שאנשים הקשורים למקרה אינם דוברים

טיפול בהפרות:

 • התוצאות צריכות להיות פרופורציונליות לחומרת ההפרה
 • צריך לשפוט מקרים בצורה מושכלת, אשר עושה שימוש בהקשר, באופן העולה בקנה אחד עם העקרונות של ה-UCoC
 • צריך לפתור מקרים במסגרת זמן עקבית, ולספק עדכונים למשתתפים בזמן סביר אם הבדיקה ממושכת

שקיפות:

 • במידת האפשר, הקבוצה שטיפלה בהפרת ה-UCoC תספק תיעוד ארכיוני פומבי של המקרים הללו, תוך שמירה על הפרטיות והביטחון במקרים שאינם ציבוריים
 • קרן ויקימדיה תפרסם נתונים סטטיסטיים בסיסיים אודות השימוש בכלי הדיווח המרכזי המוצע בסעיף 3.2, תוך כיבוד העקרונות של איסוף נתונים מינימלי וכבוד לפרטיות.
  • מומלץ לקבוצות אחרות המטפלות בהפרות UCoC לספק נתונים סטטיסטיים בסיסיים על הפרות UCoC ועל דיווחים כפי יכולתן, תוך כיבוד העקרונות של איסוף נתונים מינימלי וכבוד לפרטיות.

3.1.1 אספקת משאבים לעיבוד מקרים

האכיפה של ה-UCoC תזכה לתמיכה מצד מבני ממשל מקומיים במספר דרכים. קהילות יוכלו לבחור בין מנגנונים שונים או גישות שונות בהתבסס על מספר גורמים כגון: מידת הקיבולת של מבני האכיפה שלהם, הגישה לממשל, והעדפות הקהילה. חלק מהגישות הללו יכולות לכלול::

 • ועדת בוררות (ArbCom) למיזם ויקימדיה מסוים
 • ועדת בוררות משותפת בין כמה מיזמי ויקימדיה
 • בעלי הרשאות מתקדמות האוכפים את המדיניות המקומית בהתאם ל־UCoC באופן מבוזר
 • פאנלים של מפעילים מקומיים האוכפים מדיניות
 • תורמים מקומיים האוכפים את המדיניות המקומית באמצעות דיון והסכמה בקהילה

על הקהילות להמשיך לטפל באכיפה באמצעים הקיימים, היכן שהם לא מתנגשים עם ה־UCoC.

3.1.2 אכיפה לפי סוג הפרות

הפרק הזה מפרט רשימה לא מלאה של סוגי ההפרות השונים, יחד עם מנגנון האכיפה הפוטנציאלי הנוגע לכל סוג.

 • הפרות הכרוכות באיום של אלימות פיזית מכל סוג
  • בטיפול צוות האמון והבטיחות של ויקימדיה
 • הפרות הכרוכות בהידיינות משפטית או באיומים משפטיים
  • יישלחו לצוות המשפטי של קרן ויקימדיה, או, כאשר הדבר מתאים, לאנשי מקצוע אחרים שיכולים להעריך כראוי את טיב האיומים
 • הפרות הכרוכות בחשיפה שלא בהסכמה של מידע המאפשר זיהוי אישי
  • מטופלות באופן כללי על־ידי משתמשים עם הרשאות הסתרה או העלמה של עריכות
  • לעיתים מטופלות על־ידי מחלקת אמון ובטיחות
  • יישלחו לצוות המשפטי של קרן ויקימדיה או, כאשר הדבר מתאים, לאנשי מקצוע אחרים שיכולים להעריך כראוי את טיב המקרה אם הפרה מסוג זה מעוררת חובה משפטית
 • הפרות הקשורות למשילות שותפים
  • מטופלות על ידי ועדת השותפויות או גוף מקביל
 • הפרות במרחבים טכניים
  • מטופלות על ידי ועדת קוד ההתנהגות הטכני
 • כשל שיטתי בציות ל־UCoC
  • מטופל על־ידי U4C
  • כמה דוגמאות לכשל שיטתי כוללות:
   • חוסר יכולת מקומית לאכוף את ה־UCoC
   • החלטות מקומיות עקביות המתנגשות עם ה־UCoC
   • סירוב לאכוף את ה־UCoC
   • מחסור במשאבים או חוסר רצון לטפל בבעיות
 • הפרות של ה-UCoC במרחב ויקימדיה
  • הפרות UCoC המתרחשות במספר מרחבי ויקי:
   • מטופלות על ידי מנהלי sysop ומנהלים גלובליים והגופים המטפלים בהפרות ה-UCoC באתר ויקי יחיד, או על ידי ה-U4C; כאשר אין סתירה להנחיות אלה
  • הפרות UCoC המתרחשות באתר ויקי יחיד:
   • מטופלות על ידי מבני אכיפה קיימים בהתאם להנחיות הקיימות, כאשר הן אינן עומדות בסתירה להנחיות אלה
 • הפרות חוץ-ויקי
  • מטופלות על ידי U4C כאשר אין מבנה ממשל מקומי (למשל ArbCom) קיים, או אם המקרה מופנה אליהם על ידי מבנה האכיפה שהיה אמור להיות אחראי
  • במקרים מסוימים, עשוי להיות מועיל לדווח על הפרות חוץ-ויקי בפני מבני אכיפה של מרחב החוץ-ויקי הרלוונטי. הדבר אינו מונע ממנגנוני אכיפה מקומיים וגלובליים קיימים לפעול על פי הדוחות
 • הפרות באירועים ובמרחבים פנים אל פנים
  • מבני אכיפה קיימים מספקים לעיתים קרובות כללי התנהגות ואכיפה במרחבי חוץ-ויקי. בכך נכללים מדיניות מרחב ידידותי וכללי ועידות
  • מבני אכיפה המטפלים במקרים אלו יכולים להפנות אותם ל-U4C
  • במקרים של אירועים שקרן ויקימדיה מארחת, מחלקת אמון ובטיחות מספקת אכיפת מדיניות אירועים

ים

3.2 המלצות לכלי דיווח

כלי דיווח ועיבוד מרכזי להפרות UCoC יפותח ויתוחזק על ידי קרן ויקימדיה. תהיה אפשרות לדווח באמצעות MediaWiki בעזרת כלי זה. המטרה היא להפחית את המחסום הטכני לדיווח ועיבוד הפרות UCoC.

על הדו"חות לכלול מידע רלוונטי שניתן לפעול לפיו או לספק תיעוד מסמכים של המקרה הנדון. ממשק הדיווח צריך לאפשר למדווח לספק פרטים לגורם האחראי על עיבוד המקרה המסוים הזה. בכך נכלל מידע כגון, בין היתר:

 • כיצד ההתנהגות המדווחת מפרה את ה־UCoC
 • מי או מה נפגע מההפרה הזאת של ה־UCoC
 • התאריך והשעה שהתקרית או התקריות התרחשו בהם
 • המיקום או המיקומים של התקרית או התקריות
 • מידע אחר המאפשר לקבוצות אכיפה לטפל בנושא בצורה הטובה ביותר

הכלי צריך לפעול לפי העקרונות של קלות שימוש, פרטיות ואבטחה, גמישות בעיבוד, ושקיפות.

אנשים האחראים על אכיפת UCoC אינם נדרשים להשתמש בכלי הזה. הם יכולים להמשיך לעבוד עם כל הכלים שהם רואים כמתאימים, כל עוד המקרים מטופלים לפי אותם עקרונות של קלות שימוש, פרטיות ואבטחה, גמישות בעיבוד, ושקיפות.

3.3 עקרונות והמלצות למבני אכיפה

במידת האפשר, אנו מעודדים מבני אכיפה קיימים לקחת על עצמם את האחריות לקבל דיווחים על הפרות UCoC ולהתמודד איתן, בהתאם להנחיות המפורטות כאן. כדי להבטיח שהאכיפה של ה־UCoC תישאר עקבית ברחבי התנועה, אנו ממליצים ליישם את עקרונות הבסיס הבאים בעת טיפול בהפרות UCoC.

3.3.1 הגינות בתהליך

אנו מעודדים את מבני האכיפה לפתח ולתחזק קווי מדיניות תומכים בנושא ניגוד עניינים. אלה צריכים לעזור למפעילים או לאחרים לקבוע מתי יש להימנע או לסגת מטיפול בדיווח מסוים כאשר הם מעורבים באופן הדוק בנושא.

בדרך כלל תהיה לכל הצדדים הזדמנות לתת את נקודת המבט שלהם בנושאים השונות וכן ראיות, וניתן לבקש משוב מאחרים כדי לסייע במתן מידע נוסף, נקודות מבט, והקשר. אפשרות זו עשויה להיות מוגבלת על מנת להגן על הפרטיות ועל הבטיחות.

3.3.2 שקיפות התהליך

ה-U4C, בהתאם למטרתו ולהיקף שלו כמוגדר בסעיף 4.1, צריך לספק תיעוד של היעילות של פעולות האכיפה של ה-UCoC ועל הקשר שלהן להפרות נפוצות ברחבי התנועה. הוא צריך להיתמך על ידי קרן ויקימדיה בביצוע מחקר זה. מטרת תיעוד זה היא לסייע למבני אכיפה בפיתוח שיטות עבודה מומלצות לאכיפת ה-UCoC.

פרויקטים של ויקימדיה ושותפים, כאשר הדבר אפשרי, צריכים לשמור על דפים המתארים מדיניות ומנגנוני אכיפה בהתאם לנוסח המדיניות של ה-UCoC. פרויקטים ושותפים עם הנחיות או מדיניות קיימות שעומדות בסתירה לנוסח המדיניות של ה-UCoC צריכים לדון בשינויים כדי ליישר קו עם הסטנדרטים הקהילתיים הגלובליים. עדכון או יצירה של מדיניות מקומית חדשה צריכים להיעשות באופן שאינו מתנגש עם ה-UCoC. פרויקטים ושותפים עשויים לבקש חוות דעת מייעצת מה-U4C בנוגע למדיניות או להנחיות חדשות פוטנציאליות.

עבור שיחות ייחודיות לוויקימדיה המתרחשות במרחב קשור המתארח בפלטפורמות של צד שלישי (למשל דיסקורד, טלגרם, וכו'), ייתכן שתנאי השימוש של ויקימדיה לא יחולו. הן מכוסות על־ידי תנאי השימוש ומדיניות ההתנהגות של אותו אתר מסוים. למרות זאת, ניתן לקבל התנהגות ויקימדים במרחב קשור המתארח בפלטפורמות של צד שלישי כראיה בדיווחים על הפרות של ה־UCoC. אנו מעודדים את חברי קהילת ויקימדיה המנהלים מרחבים הקשורים לוויקימדיה בפלטפורמות של צד שלישי להטמיע יחס של כבוד ל־UCoC במדיניות שלהם. קרן ויקימדיה צריכה לנסות לעודד שיטות עבודה מומלצות עבור פלטפורמות צד שלישי המונעות המשך קונפליקטים בוויקי במרחבים שלהן.

3.3.3 ערעורים

פעולה שננקטת על ידי בעל זכויות מתקדמות יחיד תהיה ניתנת לערעור בפני מבנה אכיפה מקומי או משותף שאינו ה-U4C. אם אין מבנה אכיפה שכזה, אז ניתן להתיר ערעור ל-U4C. מלבד הסדר זה, קהילות מקומיות עשויות לאפשר ערעורים בפני בעל זכויות מתקדמות אחר.

מבני האכיפה יקבעו סטנדרטים לקבלת ערעורים ולשקילתם בהתבסס על מידע רלוונטי בהקשרו וכן גורמים מקלים. גורמים אלו כוללים, בין היתר: אימות האשמות, אורך והשפעת הסנקציה, אם קיים חשד לשימוש לרעה בכוח או סוגיות מערכתיות אחרות, והסבירות להפרות נוספות. קבלת הערעור אינה מובטחת.

לא ניתן לערער כנגד החלטות מסוימות שהתקבלו על ידי המחלקה המשפטית של קרן ויקימדיה. ואולם, הוועדה לבחינת מקרים תוכל לבצע בדיקה חוזרת של חלק מהפעולות וההחלטות של משרדי קרן ויקימדיה. ההגבלה, במיוחד על ערעורים על פעולות והחלטות משרדיות, עשויה שלא לחול בחלק מתחומי השיפוט, ככל שיחולו דרישות חוקיות שונות.

כדי ליצור בסיס לקבלה או לדחייה של ערעור, מבני האכיפה צריכים לחפש אחר נקודות מבט מושכלות ביחס למקרים. יש לטפל במידע ברגישות, תוך נקיטת יחס זהיר כלפי הרטיות האנשים המעורבים וכלפי תהליך קבלת ההחלטות.

כדי להשיג את המטרה הזאת, אנו ממליצים כי מבני האכיפה יביאו בחשבון גורמים שונים בעת בחינת ערעורים. אלה עשויים לכלול, בין היתר:

 • החומרה והנזק שנגרמו מההפרה
 • היסטוריה קודמת של הפרות
 • חומרת הסנקציות שנדונות
 • משך הזמן מאז ההפרה
 • ניתוח ההפרה בתוך הקשר
 • חשדות לשימוש לרעה בכוח או סוגיה מערכתית אחרת

4. ועדת תיאום UCoC ‏(U4C)

תוקם ועדה גלובלית חדשה בשם "ועדת התיאום של קוד ההתנהגות האוניברסלי" (U4C). ועדה זו תהיה גוף שווה במעמדו לגופים אחרים המקבלים החלטות ברמה גבוהה (למשל ArbComs ו-AffCom). מטרתו היא לשמש ככתובת סופית לסיוע במקרים של כשלים שיטתיים של קבוצות מקומיות לאכוף את ה-UCoC. החברות ב-U4C צריכה לשקף את הטבע הגלובלי והמגוון של הקהילה הגלובלית שלנו.

4.1 מטרה והיקף

ה־U4C מנטר דיווחים על הפרות UCoC, ועשוי לבצע חקירות נוספות ולנקוט פעולות היכן שהדבר מתאים. ה־U4C ינטר ויעריך באופן קבוע את מצב האכיפה של ה־UCoC. הוא עשוי להציע שינויים הולמים ב־UCoC ובהנחיות האכיפה של ה־UCoC לשיקולן של קרן ויקימדיה והקהילה, אך אינו רשאי לשנות אף אחד מהמסמכים בעצמו. בעת הצורך, ה־U4C יסייע לקרן ויקימדיה בטיפול במקרים.

ה־U4C:

 • מטפל בתלונות ובערעורים בנסיבות המפורטות בהנחיות האכיפה
 • מבצע כל חקירה הדרושה לפתרון תלונות וערעורים כאמור
 • מספק משאבים לקהילות על שיטות עבודה מומלצות של ה־UCoC, כגון חומר הדרכת חובה ומשאבים אחרים לפי הצורך
 • מספק פרשנות סופית של הנחיות האכיפה של ה־UCoC ושל ה־UCoC אם מתעורר הצורך, בשיתוף עם חברי קהילה ומבני אכיפה
 • מנטר ומעריך את היעילות של אכיפת ה־UCoC, ומספק המלצות לשיפור

ה־U4C לא ייקח מקרים שאינם כרוכים בעיקר בהפרות של ה־UCoC או של אכיפתו. ה־U4C רשאי להאציל את סמכות קבלת ההחלטות הסופית שלו, למעט במקרים של בעיות מערכתיות חמורות. תחומי האחריות של ה־U4C בהקשר של מבני אכיפה אחרים מוסברים ב־3.1.2.

4.2 בחירה, חברות ותפקידים

חברים בעלי זכות הצבעה ייבחרו בבחירות שנתיות המאורגנות על ידי הקהילה העולמית, בתמיכת צוות הקרן לפי הצורך. המועמדים יכולים להיות מקרב כל חברי הקהילה, ועליהם גם:

 • לעמוד בקריטריונים של קרן ויקימדיה לגישה לנתונים אישיים לא ציבוריים ולאשר בהצהרת הבחירות שלהם שהם יעמדו באופן מלא בקריטריונים
 • להיות ללא סנקציות נוכחיות כלשהן בשום מיזם של ויקימדיה, וללא חרם אירועים
 • לציית ל־UCoC
 • לעמוד בכל דרישות הזכאות האחרות שנקבעות במהלך תהליך הבחירות

בנסיבות חריגות, ה־U4C רשאי להכריז על בחירות ביניים, אם יחליט כי התפטרות או חוסר פעילות יצרו צורך מיידי בחברים נוספים. הבחירות יהיו במתכונת דומה לזאת של הבחירות השנתיות הרגילות.

אנשים החברים ב־U4C אינם חייבים להתפטר מתפקידים אחרים (למשל, מפעיל מקומי, חברי ועדת בוררות, מתאמי בטיחות אירועים). עם זאת, הם אינם רשאים להשתתף בעיבוד מקרים שבהם היו מעורבים ישירות כתוצאה מתפקידיהם האחרים. חברי ה־U4C יחתמו על מדיניות הגישה למידע אישי לא ציבורי כדי לספק להם גישה למידע לא ציבורי. ועדת הבנייה של ה־U4C צריכה להחליט על תקופת כהונה נאותה לחברי U4C.

ה־U4C יכול ליצור ועדות משנה או למנות אנשים למשימות או לתפקידים מסוימים לפי הצורך.

קרן ויקימדיה רשאית למנות ל-U4C עד שני חברים ללא זכות הצבעה והיא תספק לצוות תמיכה כרצוי ולפי הצורך.

4.3 הליכים

ה-U4C יחליט באיזו תדירות הוא יתכנס ועל הליכי תפעול אחרים. ה-U4C עשוי ליצור או לשנות את הנהלים שלו כל עוד הם נמצאים בתחום סמכותו. כאשר הדבר מתאים, על הוועדה לבקש משוב מהקהילה על השינויים המתוכננים לפני יישומם.

4.4 מדיניות ותקדים

ה־U4C אינו יוצר מדיניות חדשה ואינו רשאי לתקן או לשנות את ה־UCoC. במקום זאת, ה־U4C מיישם ואוכף את ה־UCoC כמוגדר לפי סמכותו.

מכיוון שהמדיניות, ההנחיות והנורמות הקהילתיות מתפתחות עם הזמן, החלטות קודמות יילקחו בחשבון רק אם הן נשארות רלוונטיות בהקשר הנוכחי.

4.5 ועדת הבנייה של ה־U4C

לאחר אשרור הנחיות האכיפה של ה־UCoC, קרן ויקימדיה תקדם ועדת בנייה כדי:

 • לקבוע את הנהלים, המדיניות והשימוש בתקדים עבור ה-U4C
 • לנסח את שאר תהליך ה־U4C
 • לייעד כל לוגיסטיקה אחרת הדרושה להקמת ה־U4C
 • לסייע בקידום הליכי הבחירות הראשוניים עבור ה־U4C

ועדת הבנייה צריכה לכלול חברי קהילה מתנדבים, אנשי צוות שותפים או חברי דירקטוריון, וצוות של קרן ויקימדיה.

החברים ייבחרו על ידי סגן הנשיא לחוסן קהילתי וקיימות של קרן ויקימדיה. חברי הוועדה המתנדבים צריכים להיות חברי קהילה מכובדים.

החברים צריכים לשקף את נקודות המבט המגוונות של תהליכי האכיפה בתנועה מבחינת ניסיונם בדברים כגון, בין היתר: ניסוח מדיניות, מעורבות ביישום כללים ומדיניות קיימים בפרויקטים של ויקימדיה ומודעות להם, והשתתפות בקבלת החלטות. חבריה צריכים לשקף את המגוון בתנועה, למשל, בין היתר: שפות מדוברות, מגדר, גיל, מיקום גיאוגרפי וסוג פרויקט.

עבודתה של ועדת הבנייה של ה־U4C תאושרר על־ידי המועצה הגלובלית או על־ידי תהליך קהילתי הדומה לאשרור המסמך הזה. לאחר הקמת ה־U4C באמצעות מאמציה של ועדת הבנייה הזאת, על ועדת הבנייה להתפרק.

5. מילון מונחים

מפעיל (sysop או admin)
ר' הגדרה במטא.‏
בעל הרשאות מתקדמות
משתמש שמחזיק בהרשאות ניהול מעבר להרשאות עריכה טיפוסיות, ונבחר בדרך־כלל באמצעות תהליכים קהילתיים או ממונה על־ידי ועדות בוררות. בכך נכללים, כרשימה לא ממצה: מפעילים מקומיים, נושאי משרה, מפעילים גלובליים, דיילים.
ועדת שותפויות
ר' הגדרה במטא.
ועדת בוררות או ArbCom
קבוצת משתמשים מהימנים המשמשים כקבוצת קבלת ההחלטות הסופית עבור מחלוקות מסוימות. הסמכות של כל ועדת בוררות מוגדרת על־ידי הקהילה שלה. ועדת הבוררות עשויה לשרת יותר ממיזם אחד (למשל, ויקיחדשות וויקימסע) ו/או יותר משפה אחת. למטרות ההנחיות האלו, בכך נכללים ועדת קוד ההתנהגות עבור המרחבים הטכניים של ויקימדיה ופאנלים מנהליים. ר' גם הגדרה במטא.‏
פעלים מחייבים
בעת ניסוח הנחיות האכיפה, ועדת הניסוח ראתה בפעלים "ליצור", "לפתח", "לאכוף", "לחייב", "לייצר", "[להיות] צריך" ו"יהיה" פעלים מחייבים. יש להשוות זאת עם פעלים ממליצים.
הוועדה לבחינת מקרים
ראו הגדרה ב-Meta‏

https://meta.wikimedia.org/wiki/Case_Review_Committe

קהילה
מתייחס לקהילה של מיזם. החלטות המתקבלות על־ידי קהילת המיזם נקבעות בדרך־כלל על־ידי הגעה להסכמה כללית. ראו גם: מיזם.
חוצה־ויקי
משפיע או מתרחש ביותר ממיזם אחד. ר' גם: גלובלי.
מתאם בטיחות אירועים
אדם הממונה על־ידי מארגני אירוע פנים אל פנים של ויקימדיה כאחראי לבטיחות האירוע ולאבטחה שלו.
גלובלי
מתייחס לכל המיזמים של ויקימדיה. בתנועת ויקימדיה, המונח "גלובלי" הוא מונח פנימי המתייחס לגופי ממשל כלל־תנועתיים. הוא משמש בדרך־כלל בניגוד למונח "מקומי".
מפעילים גלובליים
ר' הגדרה במטא.
גוף קבלת החלטות ברמה גבוהה
קבוצה (כלומר U4C, ועדת בוררות, ועדת שותפויות) שלא ניתן לערער מעבר לה. עבור נושאים שונים יכולים להיות גופים שונים לקבלת החלטות ברמה גבוהה. המונח הזה אינו כולל קבוצת משתמשים המשתתפים בדיון המאורגן בלוח מודעות ומוביל לקבלת החלטה, גם אם לא ניתן לערער על תוצאות הדיון הזה.
מקומי
התייחסות לפרויקט, שותף, או ארגון יחיד של ויקימדיה. מונח זה מתייחס בדרך כלל לגוף הממשל הקטן והמיידי ביותר שרלוונטי למצב.
מחוץ לוויקי
בדרך־כלל מתייחס למרחבים מקוונים שאינם מתארחים בקרן ויקימדיה, גם אם חברי קהילת ויקימדיה נוכחים ומשתמשים באופן פעיל במרחב. דוגמאות למרחבים מחוץ לוויקי כוללים את טוויטר, ווטסאפ, IRC, טלגרם, דיסקורד, ואחרים.
מידע המאפשר זיהוי אישי
כל מידע שעשוי להוביל לזיהוי של אדם מסוים. כל מידע שניתן להשתמש בו כדי להבחין בין אדם אחד לאחר, וניתן להשתמש בו כדי להפוך נתונים שהיו אלמוניים קודם לכן לנתונים מזוהים נחשב למידע המאפשר זיהוי אישי.
מיזם (מיזם ויקימדיה)
ויקי כלשהו המופעל על־ידי קרן ויקימדיה.
פעלים ממליצים
בעת ניסוח הנחיות האכיפה, ועדת הניסוח ראתה בפעלים "לעודד", "עשוי", "להציע", "להמליץ", ו"[להיות] אמור" פעלים ממליצים. יש להשוות זאת עם פעלים מחייבים.
מרחב קשור המתארח בפלטפורמות של צד שלישי
אתרי אינטרנט, כולל אתרי ויקי פרטיים, שאינם מופעלים על־ידי קרן ויקימדיה אך משתמשים דנים בהם בעניינים שרלוונטיים לוויקימדיה. לעיתים קרובות מנוהל על־ידי מתנדבי ויקימדיה.
צוות
עובדים ו/או חברי צוות שהוקצו לארגון של תנועת ויקימדיה או עובדים בקבלנות של ארגון כזה של התנועה, שעבודתם מחייבת אינטראקציה עם חברי הקהילה של ויקימדיה או במרחבי תנועת ויקימדיה (כולל מרחבים של צד שלישי כגון פלטפורמות מחוץ לוויקי המוקדשות לפעילות תנועת ויקימדיה).
דייל
ר' הגדרה במטא.
בעיה או כשל מערכתי
סוגייה בעלת דפוס של אי-ציות לקוד ההתנהגות האוניברסלי בהשתתפות מספר אנשים, במיוחד אלו שיש להם זכויות מתקדמות.
מדיניות הפעולה של משרדי קרן ויקימדיה
;המדיניות מופיעה בכתובת https://meta.wikimedia.org/wiki/Office_actions או מדיניות מקבילה המחליפה אותה.