Policy:Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines/nl

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines and the translation is 46% complete.
Wikimedia Foundation Universele Gedragscode

1. Handhavingsrichtlijnen UCoC

Deze handhavingsrichtlijnen beschrijven hoe de gemeenschap en de Wikimedia Foundation in staat zullen zijn om de doelen van de Universele Gedragscode (UCoC) te bereiken. Dit omvat onder andere: het bevorderen van het begrip van de UCoC, het uitvoeren van proactief werk om schendingen te voorkomen, het ontwikkelen van principes voor responsief werk op schendingen en het ondersteunen van lokale handhavingsstructuren.

De UCoC is van toepassing op alle online en offline Wikimedia-ruimtes. Daarom is het handhaven ervan een gedeelde verantwoordelijkheid. In overeenstemming met het verplaatsingsbeginsel van decentralisatie moet het op het meest relevante lokale niveau worden gehandhaafd.

De handhavingsrichtsnoeren bieden een kader voor de interactie tussen de huidige en toekomstige handhavingsstructuren, met als doel de basis te leggen voor een billijke en consistente uitvoering van de UCoC.

1.1 Vertalingen van de Gedragscode

De oorspronkelijke versie van de UCoC Enforcement Guidelines is in het Engels. Het zal worden vertaald in verschillende talen die worden gebruikt op Wikimedia-projecten. De Wikimedia Foundation zal haar uiterste best doen om nauwkeurige vertalingen te hebben. Als er een verschil ontstaat in de betekenis tussen de Engelse versie en een vertaling, worden beslissingen gebaseerd op de Engelse versie.

1.2 Beoordeling van de Gedragscode

Op basis van de aanbeveling van de Board of Trustees zal de Wikimedia Foundation een jaar na de ratificatie van de Handhavingsrichtlijnen een gemeenschapsraadpleging en herziening van de Gedragscode en de richtlijnen ervoor organiseren.

2. Preventief werk

Deze sectie is bedoeld om richtlijnen te geven voor Wikimedia-gemeenschappen en gelieerde personen om op de hoogte te zijn van de Gedragscode, om deze volledig te begrijpen en na te leven. Daartoe zullen in deze sectie aanbevelingen worden gedaan voor het vergroten van de bekendheid, het afhandelen van vertalingen en het bevorderen van vrijwillige toetreding tot de Gedragscode waar nodig of noodzakelijk.

2.1 Kennisgeving en bevestiging van de UCoC

De UCoC is van toepassing op iedereen die interactie heeft met en bijdraagt aan Wikimedia-projecten. Het is ook van toepassing op officiële persoonlijke evenementen en gerelateerde ruimtes die worden gehost op platforms van derden als een basislijn voor gedrag voor samenwerking aan Wikimedia-projecten over de hele wereld.

We raden aan om de UCoC toe te voegen aan de Gebruiksvoorwaarden van Wikimedia.

Bovendien moeten de volgende personen hun naleving van de UCoC bevestigen:

 • Alle medewerkers en contractanten van de Wikimedia Foundation, leden van de Raad van Bestuur, aan Wikimedia gelieerde bestuursleden en medewerkers;
 • Elke vertegenwoordiger van een Wikimedia-gelieerde onderneming of aspirant-Wikimedia-gelieerde onderneming (zoals, maar niet beperkt tot: een individu of groep individuen die een door Wikimedia gesponsord evenement, groep, studie, op of buiten de wiki in een onderzoeksomgeving wil promoten en/of samenwerken); en
 • Elke persoon die het handelsmerk van de Wikimedia Foundation wil gebruiken in een evenement zoals, maar niet beperkt tot: evenementen die zijn gebrandmerkt met Wikimedia-handelsmerken (zoals door ze op te nemen in de titel van het evenement) en vertegenwoordiging van de Wikimedia-organisatie, -gemeenschap of -project op een evenement (zoals, maar niet beperkt tot, een presentator of een standexploitant).

2.1.1 Bevordering van UCoC-bewustzijn

Om de bekendheid te vergroten, zal een link naar de UCoC toegankelijk zijn op of bij:

 • Registratiepagina's voor gebruikers en evenementen;
 • Voetteksten op Wikimedia-projecten en bevestigingspagina's bewerken voor uitgelogde gebruikers (waar passend en technisch mogelijk);
 • Voetteksten op de websites van erkende affiliates en gebruikersgroepen;
 • Prominent gecommuniceerd op persoonlijke, externe en hybride evenementen; en
 • Overal anders dat geschikt wordt geacht door lokale projecten, gelieerde ondernemingen, gebruikersgroepen en organisatoren van evenementen

2.2 Aanbevelingen voor UCoC-training

Het U4C Building Committee zal, met steun van de Wikimedia Foundation, een training ontwikkelen en implementeren om een gemeenschappelijk begrip van de UCoC en vaardigheden voor de implementatie ervan te bieden. Het wordt aanbevolen dat relevante belanghebbenden worden geraadpleegd bij de ontwikkeling van training, inclusief, maar niet beperkt tot: Gelieerde ondernemingen, de Affiliatiecommissie, Arbitragecommissies, Stewards en andere Geavanceerde Rechthebbenden, T&S en juridische, en anderen als dit nuttig acht om een volledig beeld van de UCoC te bieden.

Deze trainingen zijn bedoeld voor mensen die deel willen uitmaken van UCoC-handhavingsprocessen, of degenen die geïnformeerd willen worden over de UCoC.

De training zal worden opgezet in onafhankelijke modules die algemene informatie, identificatie van schendingen en ondersteuning en complexe zaken en beroepen omvatten. Nadat de eerste U4C is ingewerkt, is deze verantwoordelijk voor het onderhouden en bijwerken van de trainingsmodules indien nodig.

Trainingsmodules zullen beschikbaar zijn in verschillende formaten en op verschillende platforms voor gemakkelijke toegang. Lokale gemeenschappen en Wikimedia-filialen die training op hun gemeenschapsniveau willen geven, krijgen financiële steun van de Wikimedia Foundation om training te implementeren. Dit omvat ondersteuning voor vertalingen.

We raden deelnemers die een module voltooien aan om de mogelijkheid te hebben om hun voltooiing publiekelijk te laten erkennen.

De volgende reeksen opleidingen worden voorgesteld:

Module A - Oriëntatie (UCoC - Algemeen)

 • Bijdragen tot een gemeenschappelijke interpretatie van de UCoC en de uitvoering ervan
 • Leg beknopt uit wat de UCoC is en de verwachte handhaving, evenals welke hulpmiddelen beschikbaar zijn om schendingen te melden

Module B - Identificatie en rapportage (UCoC - Overtredingen)

 • Geef mensen de mogelijkheid om UCoC-schendingen te identificeren, rapportageprocessen te begrijpen en te leren hoe ze rapportagetools kunnen gebruiken
 • Beschrijf het type overtreding, hoe te rapporteren instanties in hun lokale context te identificeren, hoe en waar rapporten te maken en optimale afhandeling van zaken binnen UCoC-processen
 • De training zal zich ook richten op specifieke onderdelen van de UCoC, zoals intimidatie en machtsmisbruik (indien vereist)

Modules C - Complexe zaken, Beroepen (UCoC - Meervoudige overtredingen, beroep)

 • Deze modules zijn een voorwaarde om lid te worden van de U4C en worden aanbevolen voor potentiële U4C-aanvragers en gevorderde rechthebbenden
 • Deze module moet twee specifieke onderwerpen behandelen:
  • C1 - Behandeling van complexe zaken (UCoC - Meerdere schendingen): Bedek cross-wiki-zaken, langdurige intimidatie, het identificeren van geloofwaardigheid van bedreigingen, effectieve en gevoelige communicatie en het beschermen van de veiligheid van slachtoffers en andere kwetsbare mensen
  • C2 - Behandeling van beroepen, sluiting van zaken (UCoC - Beroepen): Dekking behandeling van UCoC-beroepen
 • Deze modules zijn door een instructeur geleide en op maat gemaakte trainingen, verstrekt aan U4C-leden en aanvragers, en door de gemeenschap gekozen functionarissen die het beleid inzake toegang tot niet-openbare persoonsgegevens hebben ondertekend
 • Indien mogelijk zal het materiaal voor deze door een instructeur geleide trainingen, zoals individuele modules, dia's, vragen, enz., openbaar beschikbaar zijn

3. Responsief werken

Dit deel heeft tot doel richtlijnen en principes voor het verwerken van rapporten van UCoC-overtredingen en aanbevelingen voor lokale handhavingsstructuren die zich bezighouden met UCoC-overtredingen te verstrekken. In dit hoofdstuk worden belangrijke principes voor de verwerking van verslagen, aanbevelingen voor het opstellen van een rapportageinstrument, aanbevolen handhaving voor verschillende niveaus van schendingen en aanbevelingen aan lokale handhavingstructuur uiteengezet.

3.1 Principes voor het indienen en verwerken van UCoC-overtredingen

De volgende principes zijn standaarden voor onze rapportagesystemen.

Rapporten:

 • Melding van UCoC-overtredingen moet mogelijk zijn door het doelwit van de overtreding, evenals door niet-betrokken derden die het incident hebben waargenomen
 • Rapporten moeten UCoC-overtredingen kunnen dekken, ongeacht of ze online, offline, in een ruimte die wordt gehost door een derde partij, of een combinatie van ruimtes plaatsvinden
 • Het moet mogelijk zijn om meldingen openbaar te maken of met een verschillende mate van privacy
 • Geloofwaardigheid en verifieerbaarheid van beschuldigingen zullen grondig worden onderzocht om risico en legitimiteit goed te kunnen beoordelen
 • Gebruikers die voortdurend te kwader trouw of ongerechtvaardigde meldingen verzenden, lopen het risico hun meldingsrechten te verliezen
 • Beklaagde personen hebben toegang tot de bijzonderheden van de vermeende overtreding die tegen hen is begaan, tenzij een dergelijke toegang gevaar of waarschijnlijke schade aan de melder of de veiligheid van anderen zou kunnen opleveren
 • Bronnen voor vertaling moeten worden verstrekt door de Wikimedia Foundation wanneer rapporten worden verstrekt in talen die aangewezen personen niet machtig zijn

Overtredingen van de verwerking:

 • De uitkomsten moeten in verhouding staan tot de ernst van de overtreding
 • Zaken worden beoordeeld op een geïnformeerde manier, waarbij gebruik wordt gemaakt van de context, in overeenstemming met de beginselen van de UCoC
 • Zaken moeten binnen een consistent tijdsbestek worden opgelost, met tijdige updates aan de deelnemers als deze worden verlengd

Transparantie:

 • Waar mogelijk zal de groep die de UCoC-overtreding heeft verwerkt, een openbaar archief van die gevallen verstrekken, met behoud van privacy en veiligheid in niet-openbare zaken
 • De Wikimedia Foundation zal basisstatistieken publiceren over het gebruik van het centrale rapportagehulpmiddel zoals voorgesteld in paragraaf 3.2, met inachtneming van de principes van minimale gegevensverzameling en respect voor privacy.
  • Andere groepen die UCoC-overtredingen verwerken, worden aangemoedigd om basisstatistieken hierover te verstrekken en zo goed mogelijk te rapporteren, met inachtneming van de principes van minimale gegevensverzameling en respect voor privacy.

3.1.1 Middelen ter beschikking stellen voor het verwerken van zaken

De uitvoering van de UCoC door lokale bestuursstructuren zal op verschillende manieren worden ondersteund. De gemeenschappen kunnen kiezen uit verschillende mechanismen of benaderingen op basis van verschillende factoren, zoals de capaciteit van hun handhavingsstructuren, de aanpak van het bestuur en de voorkeuren van de gemeenschap. Sommige van deze benaderingen kunnen onder meer bevatten:

 • Een arbitragecommissie (ArbCom) voor een specifiek Wikimedia-project
 • Een ArbCom gedeeld tussen meerdere Wikimedia-projecten
 • Geavanceerde rechthebbenden die lokale beleidsmaatregelen handhaven die op een gedecentraliseerde manier overeenkomen met de UCoC
 • Panels van lokale beheerders die beleidsmaatregelen handhaven
 • Lokale medewerkers die lokale beleid handhaven door middel van discussie en overeenstemming

De gemeenschappen moeten de handhaving doen met de bestaande middelen, indien zij niet conflicteren met de UCoC.

3.1.2 Handhaving per soort overtreding

Dit deel geeft een niet-volledige lijst van de verschillende soorten overtredingen en het mogelijke handhavingsmechanisme.

 • Violations involving threats of any sort of physical violence
  • Handled by the Wikimedia Trust & Safety team
 • Violations involving litigation or legal threats
  • Sent to the Wikimedia Foundation Legal team, or, when appropriate, other professionals who can appropriately evaluate the merit of the threats
 • Violations involving the nonconsensual disclosure of personally identifiable information
  • Generally handled by users with oversight or edit suppression permissions
  • Occasionally handled by Trust & Safety
  • Sent to the Wikimedia Foundation Legal team or, when appropriate, other professionals who can appropriately evaluate the merits of the case if this kind of violation invokes a legal obligation
 • Violations related to affiliate governance
  • Handled by the Affiliations Committee or equivalent body
 • Violations in technical spaces
  • Handled by Technical Code of Conduct Committee
 • Systemic failure to follow the UCoC
  • Handled by U4C
  • Some examples of systemic failure include:
   • Lack of local capacity to enforce the UCoC
   • Consistent local decisions that conflict with the UCoC
   • Refusal to enforce the UCoC
   • Lack of resources or lack of will to address issues
 • On-wiki UCoC violations
  • UCoC violations that happen across multiple wikis: Handled by global sysops and stewards and the bodies that handle single-wiki UCoC violations or handled by the U4C where they do not conflict with these guidelines
  • UCoC violations that happen on a single wiki: Handled by existing enforcement structures according to their existing guidelines, where they do not conflict with these guidelines
   • Simple UCoC violations such as vandalism should be handled by existing enforcement structures through existing means, where they do not conflict with these guidelines
 • Off-wiki violations
  • Handled by the U4C where no local governance structure (e.g. ArbCom) exists, or if the case is referred to them by the enforcement structure that would otherwise be responsible
  • In some cases, it may be helpful to report the off-wiki violations to enforcement structures of the relevant off-wiki space. This does not preclude existing local and global enforcement mechanisms from acting on the reports
 • Violations at in-person events and spaces
  • Existing enforcement structures often provide rules of behavior and enforcement in off-wiki spaces. These include friendly space policies and conference rules
  • Enforcement structures handling these cases can refer them to the U4C
  • In instances of events hosted by the Wikimedia Foundation, Trust & Safety provides event policy enforcement

3.2 Aanbevelingen voor een rapportagehulpmiddel

Een gecentraliseerd rapportage- en verwerkingshulpmiddel voor schendingen van de Gedragscode zal worden ontwikkeld en onderhouden door de Wikimedia Foundation. Het zal mogelijk zijn om met dit hulpmiddel meldingen te doen via MediaWiki. Het doel is om de technische drempel voor het melden en verwerken van overtredingen van de Gedragscode te verlagen.

Rapporten moeten relevante, bruikbare informatie bevatten of een documentatieverslag van de zaak in kwestie bevatten. De meldingsinterface moet de melder in staat stellen gegevens te verstrekken aan degene die verantwoordelijk is voor de behandeling van die specifieke zaak. Dit omvat informatie zoals, maar niet beperkt tot:

 • Hoe het gemelde gedrag in strijd is met de Gedragscode
 • Wie of wat is geschaad door deze schending van de Gedragscode
 • De datum en tijd waarop het/de incident(en) plaatsvond
 • De locatie(s) van het incident(en)
 • Andere informatie om handhavingsgroepen in staat te stellen de zaak zo goed mogelijk af te handelen

Het hulpmiddel moet werken volgens de beginselen van gebruiksgemak, privacy en veiligheid, flexibiliteit bij de verwerking en transparant zijn.

De personen die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de Gedragscode zijn niet verplicht dit hulpmiddel te gebruiken. Zij kunnen blijven werken met alle hulpmiddelen die zij passend achten, zolang de zaken worden behandeld volgens dezelfde principes van gebruiksgemak, privacy en veiligheid, flexibiliteit in de verwerking en transparantie.

3.3 Beginselen en aanbevelingen voor handhavingsstructuren

Waar mogelijk moedigen we bestaande handhavingsstructuren aan om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het ontvangen van meldingen van en het afhandelen van overtredingen van de Gedragscode, in overeenstemming met de hier vermelde richtlijnen. Om ervoor te zorgen dat de handhaving consistent blijft in de hele beweging, raden we aan om de volgende basisprincipes toe te passen bij het afhandelen van schendingen van de Gedragscode.

3.3.1 Eerlijkheid

We moedigen handhavingsstructuren aan bij het ontwikkelen en handhaven van ondersteunend beleid inzake belangenconflicten. Deze moeten beheerders of anderen helpen bepalen wanneer ze zich moeten onthouden van stemming of zich moeten terugtrekken uit een situatie wanneer ze nauw betrokken zijn bij het probleem.

Alle partijen krijgen meestal de gelegenheid om hun perspectief op de problemen en het bewijs te geven, en feedback van anderen kan ook worden gevraagd om meer informatie, perspectief en context te bieden. Dit kan worden beperkt om de privacy en veiligheid te beschermen.

3.3.2 Transparency of process

The U4C, in line with its purpose and scope as defined in 4.1, shall provide documentation on the effectiveness of UCoC enforcement actions and their relation to common violations throughout the movement. They should be supported by the Wikimedia Foundation in conducting this research. The goal of this documentation is to aid enforcement structures in developing best practices for enforcing the UCoC.

Wikimedia projects and affiliates, when possible, shall maintain pages outlining policies and enforcement mechanisms in line with the UCoC policy text. Projects and affiliates with existing guidelines or policies in contradiction to the UCoC policy text should discuss changes to conform with global community standards. Updating or creating new local policies should be done in a way that does not conflict with the UCoC. Projects and affiliates may request advisory opinions from the U4C about potential new policies or guidelines.

For Wikimedia-specific conversations occurring on related space hosted on third party platforms (e.g. Discord, Telegram, etc.), Wikimedia's Terms of Use may not apply. They are covered by that specific website's Terms of Use and conduct policies. Nevertheless, the behavior of Wikimedians on related space hosted on third party platforms can be accepted as evidence in reports of UCoC violations. We encourage Wikimedia community members who moderate Wikimedia-related spaces on third party platforms to incorporate respect of the UCoC into their policies. The Wikimedia Foundation should seek to encourage best practices for third-party platforms that discourage the continuation of on-wiki conflicts to their spaces.

3.3.3 Appeals

An action taken by an individual advanced rights holder will be appealable to a local or shared enforcement structure other than the U4C. If no such enforcement structure exists, then an appeal to the U4C can be permissible. Aside from this arrangement, local communities may allow appeals to a different individual advanced rights holder.

Enforcement structures will set standards for accepting and considering appeals based on relevant contextual information and mitigating factors. These factors include, but are not limited to: verifiability of the accusations, the length and effect of the sanction, and whether there is a suspicion of abuse of power or other systemic issues, and the likelihood of further violations. The acceptance of an appeal is not guaranteed.

Appeals are not possible against certain decisions made by the Wikimedia Foundation Legal department. However, some Wikimedia Foundation office actions and decisions are reviewable by the Case Review Committee. The limitation, specifically on appeals from office actions and decisions, may not apply in some jurisdictions, if legal requirements differ.

Enforcement structures should seek informed perspectives on cases in order to establish a basis to grant or decline an appeal. Information should be handled sensitively, with care for the privacy of the people involved and the decision-making process.

To achieve this goal, we recommend that enforcement structures should consider different factors when reviewing appeals. These may include, but not be limited to:

 • The severity and harm caused by the violation
 • Prior histories of violations
 • Severity of sanctions being appealed
 • Length of time since the violation
 • Analysis of the violation in contact
 • Suspicions of a possible abuse of power or other systemic issue

4. UCoC Coordinating Committee (U4C)

A new global committee called the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) will be formed. This committee will be a co-equal body with other high-level decision-making bodies (e.g. ArbComs and AffCom). Its purpose is to serve as final recourse in the case of systemic failures by local groups to enforce the UCoC. The U4C's membership shall be reflective of the global and diverse makeup of our global community.

4.1 Purpose and scope

The U4C monitors reports of UCoC breaches, and may conduct additional investigations and take actions where appropriate. The U4C will regularly monitor and assess the state of UCoC enforcement. It may suggest suitable changes to UCoC and the UCoC Enforcement Guidelines for the Wikimedia Foundation and the community to consider, but may not change either document on its own. When necessary, the U4C will assist the Wikimedia Foundation in handling cases.

The U4C:

 • Handles complaints and appeals in the circumstances outlined in the Enforcement Guidelines
 • Performs any investigations necessary to resolve said complaints and appeals
 • Provide resources for communities on UCoC best practices, such as mandatory training material and other resources as needed
 • Provides a final interpretation of the UCoC Enforcement Guidelines and the UCoC if the need arises, in collaboration with community members and enforcement structures
 • Monitors and assesses the effectiveness of UCoC enforcement, and provides recommendations for improvement

The U4C will not take cases that do not primarily involve violations of the UCoC, or its enforcement. The U4C may delegate its final decision making authority except in instances of severe systemic issues. The U4C's responsibilities are explained in the context of other enforcement structures in 3.1.2.

4.2 Selection, membership, and roles

Annual elections, organized by the global community, will select voting members. Candidates may be any community member who must also:

 • Meet the Wikimedia Foundation's criteria for access to nonpublic personal data and confirm in their election statement they will fully comply with the criteria
 • Not be currently sanctioned in any Wikimedia project or have an event ban
 • Comply with the UCoC
 • Meet any other eligibility requirements determined during the election process

In exceptional circumstances, the U4C may call interim elections, if it determines that resignations or inactivity have created an immediate need for additional members. Elections will be in a format similar to that of the regular annual elections.

Individual members of the U4C do not have to resign from other positions (e.g. local sysop, member of ArbCom, event safety coordinator). However they may not participate in processing cases they have been directly involved in as a result of their other positions. Members of the U4C will sign the Access to Nonpublic Personal Data Policy to provide them access to nonpublic information. The U4C Building Committee should decide on appropriate terms for U4C members.

The U4C may form subcommittees or designate individuals for particular tasks or roles as appropriate.

The Wikimedia Foundation may appoint up to two non-voting members to the U4C and will provide support staff as desired and appropriate.

4.3 Procedures

The U4C will decide on how often it will convene and on other operating procedures. The U4C may create or modify their procedures as long as it is within their scope. Whenever appropriate, the Committee should invite community feedback on intended changes prior to implementing them.

4.4 Policy and precedent

The U4C does not create new policy and may not amend or change the UCoC. The U4C instead applies and enforces the UCoC as defined by its scope.

As community policies, guidelines and norms evolve over time, previous decisions will be taken into account only to the extent that they remain relevant in the current context.

4.5 U4C Building Committee

Following ratification of the UCoC enforcement guidelines, the Wikimedia Foundation will facilitate a Building Committee to:

 • Determine the procedures, policy, and use of precedent of the U4C
 • Draft the remainder of the U4C process
 • Designate any other logistics necessary to establish the U4C
 • Help facilitate the initial election procedures for the U4C

The Building Committee shall consist of volunteer community members, affiliate staff or board members, and Wikimedia Foundation staff.

Members will be selected by the Vice President of Community Resilience and Sustainability of the Wikimedia Foundation. Volunteer members for the committee should be respected community members.

Members shall reflect the diverse perspectives of the movement's enforcement processes with experience in things such as, but not limited to: policy drafting, involvement in and awareness of the application of existing rules and policies on Wikimedia projects, and participatory decision making. Its members shall reflect the diversity of the movement, such as but not limited to: languages spoken, gender, age, geography, and project type.

The work of the U4C Building Committee will be ratified either by the Global Council or by a community process similar to the ratification of this document. Following the establishment of the U4C through the work of this Building Committee, the Building Committee should dissolve.

5. Glossary

Administrator (sysop or admin)
See definition on Meta-Wiki.
Advanced rights holder
user who holds administrative rights above typical editing permissions, and is generally elected through community processes or appointed by Arbitration Committees. This includes, as a non-exhaustive list: local sysops / administrators, functionaries, global sysops, stewards.
Affiliations Committee or Affcom
See definition on Meta-Wiki.
Arbitration Committee or ArbCom
group of trusted users who serve as the final decision making group for some disputes. Each ArbCom's scope is defined by its community. An ArbCom may serve more than one project (e.g. Wikinews and Wikivoyage) and/or more than one language. For the purposes of these guidelines, this includes the Code of Conduct Committee for Wikimedia Technical Spaces and administrative panels. See also the definition on Meta-Wiki.
Binding verbs
When drafting the Enforcement Guidelines, the drafting committee considered the words 'create', 'develop', 'enforce', 'must', 'produce', 'shall', and 'will' as binding. Compare this to recommendation verbs.
Case Review Committee
See definition on Meta-Wiki.
Community
Refers to a project's community. Decisions made by a project's community are generally determined by consensus. See also: Project.
Cross-wiki
Affecting or occurring on more than one project. See also: Global.
Event safety coordinator
a person designated by the organizers of an in-person Wikimedia-affiliated event as responsible for that event's safety and security.
Global
Referring to all Wikimedia projects. In the Wikimedia movement, "global" is a jargon term referring to Movement-wide governing bodies. It generally is used to contrast against "local".
Global sysops
See definition on Meta-Wiki.
High-level decision-making body
A group (i.e. U4C, ArbCom, Affcom) beyond which there can be no appeal. Different issues may have different high-level decision-making bodies. This term does not include a group of users participating in a discussion organized at a noticeboard and resulting in a decision, even if the results of that discussion cannot be appealed.
Local
Referring to a single Wikimedia project, affiliate, or organisation. This term usually refers to the smallest, most immediate governing body applicable to the situation.
Off-wiki
Generally refers to online spaces that are not hosted by the Wikimedia Foundation, even if Wikimedia community members are present and actively using the space. Examples of off-wiki spaces include Twitter, WhatsApp, IRC, Telegram, Discord, and others.
Personally identifiable information
is any data that could potentially identify a specific individual. Any information that can be used to distinguish one person from another and can be used to deanonymize previously anonymous data is considered PII.
Project (Wikimedia project)
A wiki operated by the Wikimedia Foundation.
Recommendation verbs
When drafting the Enforcement Guidelines, the drafting committee considered the words 'encourage', 'may', 'propose', 'recommend', and 'should' as recommendations. Compare this to binding verbs.
Related space hosted on third party platforms
Websites, including private wikis, not operated by the Wikimedia Foundation but where users discuss project matters relevant to Wikimedia. Often moderated by Wikimedia volunteers.
Staff
Employees of and/or staff members assigned to a Wikimedia movement organization or contractors of such a movement organization whose work requires interaction with Wikimedia community members or in Wikimedia movement spaces (including third-party spaces such as off-wiki platforms dedicated to Wikimedia movement activity).
Steward
See definition on Meta-Wiki.
Systemic issue or failure
An issue for which there is a pattern of failing to follow the Universal Code of Conduct with participation of several people, particularly those with advanced rights.
Wikimedia Foundation Office Action Policy
The policy or its equivalent successor policy.