Jump to content

Універсальний кодекс поведінки/Настанови з правозастосування

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines and the translation is 99% complete.
Outdated translations are marked like this.
Універсальний кодекс поведінки Фонду Вікімедіа

1. Настанови з правозастосування УКП

Ці Настанови з правозастосування описують, як спільнота та Фонд Вікімедіа зможуть досягти цілей Універсального кодексу поведінки (УКП). Це включає, зокрема: сприяння розумінню УКП, участь у проактивній роботі для запобігання порушенням, розробку принципів реагування на порушення УКП та підтримку місцевих структур з правозастосування.

УКП поширюється на всі онлайнові та офлайнові простори Вікімедіа. Тому забезпечення дотримання УКП є спільною відповідальністю. Відповідно до принципу децентралізації руху, УКП має застосовуватися на відповідному якомога більш місцевому рівні.

Ці Настанови з правозастосування забезпечують рамки для взаємодії нинішніх і майбутніх структур з правозастосування, щоб закласти основу для справедливого та послідовного впровадження УКП.

1.1 Переклади Настанов із правозастосування УКП

Оригінальною версією Настанов із правозастосування УКП є версія англійською мовою. Вона буде перекладена різними мовами, які використовуються в проєктах Вікімедіа. Фонд Вікімедіа докладе всіх зусиль, щоб мати точні переклади. У разі виникнення будь-яких розбіжностей у значенні між англомовною версією та перекладом, рішення прийматимуться на основі версії англійською мовою.

1.2 Перегляд Настанов із правозастосування УКП і самого УКП

На основі рекомендації Ради повірених, через рік після ратифікації Настанов із правозастосування, Фонд Вікімедіа проведе консультації у спільноті та перегляд Настанов із правозастосування УКП і самого УКП.

2. Превентивна робота

Цей розділ має на меті надати настанови для спільнот Вікімедіа та афілійованих осіб щодо обізнаності з УКП, його повного розуміння та дотримання. З цією метою в цьому розділі будуть деталізовані рекомендації щодо підвищення обізнаності про УКП, поводження з перекладами УКП та сприяння добровільному дотриманню УКП, якщо це доцільно чи необхідно.

2.1 Сповіщення та підтвердження УКП

УКП поширюється на кожного, хто взаємодіє з проєктами Вікімедіа та робить в них внесок. Це також стосується офіційних очних подій і пов'язаних із ними просторів, розміщених на сторонніх платформах, як основи поведінки для співпраці в проєктах Вікімедіа по всьому світу.

Ми рекомендуємо додати УКП до Умов використання Вікімедіа.

Крім того, свою згоду дотримуватися УКП мають підтвердити такі особи:

 • весь персонал і підрядники Фонду Вікімедіа, члени Ради повірених, члени правлінь та персонал афіліатів Вікімедіа;
 • будь-який представник чинного чи перспективного афіліата Вікімедіа (включаючи, зокрема: особу чи групу осіб, які прагнуть сприяти спонсорованій Вікімедіа події, групі, дослідженню та/або співпрацювати з ними, як у вікі, так і за межами вікі у дослідницькому середовищі); а також
 • будь-яка особа, яка бажає використовувати торгову марку Фонду Вікімедіа на подіях, включаючи, зокрема: події, брендовані торговими марками Вікімедіа (наприклад, у назві події) та представленні організації, спільноти чи проєкту Вікімедіа на події (включаючи, зокрема, доповідачів або операторів стендів).

2.1.1. Поширення обізнаності про УКП

Щоб підвищити обізнаність, посилання на УКП буде доступним:

 • на сторінках для реєстрації користувачів і подій;
 • в нижніх колонтитулах у проєктах Вікімедіа та сторінках підтвердження редагувань для неавторизованих користувачів (де це доцільно та технічно можливо);
 • в нижніх колонтитулах на вебсайтах визнаних афіліатів і груп користувачів;
 • чітко позначена для учасників очних, дистанційних і змішаних заходів; а також
 • всюди, де це доцільно для місцевих проєктів, афіліатів, груп користувачів і організаторів подій.

2.2 Рекомендації щодо навчання УКП

Комітет зі створення U4C (англ. Universal Code of Conduct Coordinating Committee — Координаційного комітету Універсального кодексу поведінки) за підтримки Фонду Вікімедіа розробить та запровадить навчання, щоб забезпечити загальне розуміння УКП та навички для його впровадження. Під час розробки навчальних заходів рекомендується проводити консультації з відповідними зацікавленими сторонами, включаючи, зокрема: афіліати, Комітет з приєднання, арбітражні комітети, стюардів та інших користувачів із розширеними правами, команди Д&Б (англ. T&S, Trust & Safety — «Довіри і безпеки») та юридичні служби, а також інших, які вважаються корисними для надання повного уявлення про УКП.

Ці тренінги призначені для людей, які хочуть брати участь у процесах правозастосування УКП, або тих, хто хоче бути поінформованим про УКП.

Навчання буде складатися з незалежних модулів, які охоплюватимуть загальну інформацію, виявлення порушень та підтримку, а також складні випадки та апеляції. Після запуску першого комітету U4C, він відповідатиме за підтримку та оновлення, за потреби, навчальних модулів.

Навчальні модулі, для легкого доступу, будуть доступні в різних форматах і на різних платформах. Місцеві спільноти та афіліати Вікімедіа, які хочуть проводити навчання на рівні своєї спільноти, отримають фінансову підтримку від Фонду Вікімедіа для запровадження навчання. Це включає підтримку перекладів.

Ми рекомендуємо, щоб учасники, які пройшли модуль, мали можливість публічного визнання цього факту.

Пропонуються такі комплекси тренінгів:

Модуль A — Орієнтація (УКП — загальні поняття)

 • Допоможе забезпечити загальне розуміння УКП та його впровадження
 • Стисло пояснить, що таке УКП і його очікуване правозастосування, а також які інструменти доступні для подання заяв про порушення

Модуль B — Ідентифікація і подання заяв (УКП — порушення)

 • Дасть людям спроможність виявляти порушення УКП, розуміти процеси подання заяв та навчитися використовувати інструменти подання заяв
 • Деталізує тип порушень, як ідентифікувати випадки, про які можна заявляти, у їхньому локальному контексті, як і куди подавати заяви, а також оптимальний розгляд справ у процесах УКП
 • Навчання також буде зосереджено на конкретних частинах УКП, таких як переслідування та зловживання владою (за потреби)

Модулі C — Складні випадки, апеляції (УКП — численні порушення, апеляції)

 • Ці модулі є обов'язковою умовою для приєднання до U4C і рекомендовані для потенційних кандидатів в U4C та користувачів із розширеними правами
 • Цей модуль має охоплювати дві конкретні теми:
  • C1 – розгляд складних справ (УКП – численні порушення): охоплює випадки, які стосуються декількох вікі (крос-вікі), тривале переслідування, визначення реальності загроз, ефективне та делікатне спілкування, а також захист безпеки жертв та інших уразливих людей
  • C2 – опрацювання апеляцій, закриття справ (УКП – апеляції): охоплює розгляд апеляцій УКП
 • Ці модулі будуть проходити під керівництвом інструкторів і проводитимуться спеціально для членів U4C та кандидатів, а також обраних спільнотою функціонерів, які підписали Політику доступу до непублічних персональних даних
 • Коли це можливо матеріали для цих тренінгів під керівництвом інструктора, такі як окремі модулі, слайди, запитання тощо, будуть загальнодоступними

3. Реагування

Цей розділ має на меті надати настанови та принципи обробки заяв про порушення УКП, а також рекомендації для місцевих структур з правозастосування щодо роботи з порушеннями УКП. З цією метою в цьому розділі будуть детально описані важливі принципи обробки заяв, рекомендації щодо створення інструменту для подання заяв, запропоновані заходи правозастосування щодо різних рівнів порушень та рекомендації для місцевих структур з правозастосування.

3.1 Принципи реєстрації та обробки порушень УКП

Наступні принципи є стандартами для систем подання заяв в масштабах усього Руху.

Заяви:

 • Подання заяв про порушення УКП має бути можливим як для сторони, що постраждала від порушення, так і для незалучених третіх осіб, які були очевидцями інциденту
 • Заяви мусять мати можливість охоплення порушень УКП, незалежно від того, чи відбуваються вони в онлайні, офлайні, у просторі, що надається третьою стороною, чи в комбінації просторів
 • Мусить бути можливість подавати заяви як публічно, так і з різним ступенем конфіденційності
 • Для правильної оцінки ризику і легітимності слід ретельно досліджувати достовірність і доказовість звинувачень
 • Користувачі, які постійно надсилають недобросовісні чи необґрунтовані заяви ризикують втратити привілеї подачі заяв
 • Обвинувачені особи мають мати доступ до подробиць відомостей про порушення, в якому їх звинувачують, крім випадків, коли такий доступ може загрожувати небезпекою або можливим заподіянням шкоди безпеці заявника чи інших осіб
 • Фондом Вікімедіа мають надаватися ресурси для перекладу, якщо заяви надаються мовами, якими не володіють вільно вказані особи

Опрацювання порушень:

 • Прийняті рішення мають бути пропорційним тяжкості порушення
 • Справи слід розглядати усвідомлено, з використанням контексту, відповідно до принципів УКП
 • Справи слід вирішувати протягом узгоджених часових проміжків, зі своєчасним наданням учасникам оновлень в разі продовження строків

Прозорість:

 • Де це можливо, група, яка розглядала порушення УКП, надасть публічний архів цих справ, зберігаючи конфіденційність і безпеку в непублічних справах
 • Фонд Вікімедіа публікуватиме основні статистичні дані про використання централізованого інструменту подання заяв, запропонованого в розділі 3.2, дотримуючись принципів мінімального збору даних і поваги до конфіденційності
  • Інші групи, які обробляють порушення УКП, заохочуються надавати базову статистику про порушення УКП і подання заяв в міру їх можливості, дотримуючись при цьому принципів мінімального збору даних і поваги до конфіденційності.

3.1.1 Забезпечення ресурсами для розгляду справ

Правозастосування УКП структурами місцевого врядування буде підтримуватися різними способами. Спільноти зможуть вибирати з різних механізмів або підходів на основі кількох факторів, таких як: спроможність їхніх структур з правозастосування, підхід до врядування та вподобання спільноти. Деякі з цих підходів можуть включати:

 • Арбітражний комітет (арбком) для конкретного проєкту Вікімедіа
 • Арбком, спільний для кількох проєктів Вікімедіа
 • Користувачі з розширеними правами, які впроваджують місцеві політики відповідно до УКП у децентралізований спосіб
 • Панелі локальних адміністраторів, які забезпечують дотримання політик
 • Місцеві учасники, які забезпечують дотримання місцевих політик через обговорення та погодження у спільноті

Спільноти повинні продовжувати здійснювати правозастосування наявними засобами, якщо вони не суперечать УКП.

3.1.2 Правозастосування за типами порушень

У цьому розділі наведено неповний перелік різних типів порушень, а також можливі відповідні їм механізми правозастосування.

 • Порушення, пов'язані з погрозами будь-якої фізичної розправи
  • Розглядає команда «Довіра і безпека» Вікімедіа
 • Порушення, пов'язані з судовим розглядом або юридичними погрозами
  • Надсилаються юридичній команді Фонду Вікімедіа або, якщо це доцільно, іншим фахівцям, які можуть належним чином оцінити ступінь загроз
 • Порушення, пов'язані з розголошенням особової інформації без згоди
  • Зазвичай розглядаються користувачами з дозволами на патрулювання або приховування редагування
  • Інколи розглядаються командою «Довіра і безпека»
  • Надсилаються юридичній команді Фонду Вікімедіа або, якщо це доцільно, іншим фахівцям, які можуть належним чином оцінити суть справи (якщо таке порушення тягне за собою юридичне зобов’язання)
 • Порушення, пов'язані з урядуванням в афіліаті
  • Розглядаються Комітетом з приєднання або еквівалентним органом
 • Порушення в технічних просторах
  • Розглядаються Комітетом технічного кодексу поведінки
 • Системне недотримання УКП
  • Розглядається U4C
  • Деякі приклади системного недотримання:
   • місцева неспроможність застосувати УКП;
   • послідовні місцеві рішення, що суперечать УКП;
   • відмова застосовувати УКП;
   • нестача ресурсів чи відсутність бажання розв'язувати проблеми.
 • Порушення УКП у вікі
  • Порушення УКП, які трапляються на кількох вікі: розглядають глобальні адміністратори та стюарди, а також органи, які розглядають порушення УКП в одній вікі або розглядаються в U4C, якщо це не суперечить цим настановам;
  • Порушення УКП, які трапляються на одній вікі: розглядають існуючі структури правозастосування відповідно до їхніх наявних правил, якщо це не суперечить цим настановам
   • Прості порушення УКП, такі як вандалізм, повинні розглядатися існуючими структурами з правозастосування за допомогою наявних засобів, якщо вони не суперечать цим настановам
 • Порушення за межами вікі
  • Розглядає U4C, якщо не існує місцевої структури врядування (наприклад, арбкому), або якщо справу передано їм структурою з правозастосування, яка інакше була б відповідальною
  • У деяких випадках може бути корисним про порушення за межами вікі заявити структурам з правозастосування відповідного простору за межами вікі. Це не повинно заважати існуючим місцевим і глобальним механізмам з правозастосування вживати заходів за такими заявами.
 • Порушення на очних заходах і просторах
  • Існуючі структури з правозастосування часто забезпечують правила поведінки та їх правозастосування у просторах за межами вікі. До них належать політика дружнього простору та правила конференції
  • Структури з правозастосування, які розглядають ці справи, можуть передати їх до U4C
  • В разі подій, організованих Фондом Вікімедіа, дотримання політики події забезпечує команда «Довіра і безпека»

3.2 Рекомендації щодо інструменту подання заяв

Фондом Вікімедіа буде розроблений та підтримуватиметься централізований інструмент для подання та обробки заяв про порушення УКП. За допомогою цього інструменту буде можливість створювати заяви через MediaWiki. Це потрібно, щоб знизити технічний бар'єр для подачі та розгляду заяв про порушення УКП.

Заяви повинні включати відповідну інформацію для вжиття заходів, або надавати документальний запис справи. Інтерфейс для підготовки заяв повинен дозволяти заявнику надавати деталі тому, хто відповідає за обробку конкретної справи. Це включає, зокрема, таку інформацію:

 • Яким чином поведінка, на яку подається заява, порушує УКП
 • Кому або чому завдано шкоди цим порушенням УКП
 • Дата і час, коли стався (сталися) інцидент(-и)
 • Місце(-я) інциденту(-ів)
 • Інша інформація, щоб дати можливість групам з правозастосування якнайкраще опрацювали це питання

Цей інструмент має працювати за принципами простоти використання, конфіденційності та безпеки, гнучкості обробки та прозорості.

Особи, на яких покладене правозастосування УКП, не зобов'язані використовувати цей інструмент. Вони можуть продовжувати працювати з будь-якими інструментами, які вважають за потрібне, доки справи розглядаються відповідно до тих самих принципів простоти використання, конфіденційності та безпеки, гнучкості обробки та прозорості.

3.3 Принципи та рекомендації для структур із правозастосування

Там, де це можливо, ми заохочуємо наявні структури з правозастосування взяти на себе відповідальність за отримання заяв про порушення УКП та їх розгляд відповідно до викладених тут настанов. Щоб забезпечити послідовне правозастосування УКП у всьому русі, ми рекомендуємо під час розгляду порушень УКП застосовувати такі приведені нижче базові принципи.

3.3.1 Справедливість у процесі

Ми заохочуємо структури з правозастосування розробляти та підтримувати стимулюючі політики щодо конфлікту інтересів. Це має допомогти адмінам чи іншим визначати, коли утриматися чи усунутися від заяви, якщо вони близько втягнуті в дане питання.

Усі сторони повинні мати можливість висловити свою точку зору, але це може бути обмежено для захисту конфіденційності та безпеки. Також можна запросити відгуки інших, щоб допомогти надати більше інформації, точок зору та контексту.

3.3.2 Прозорість процесу

U4C, відповідно до своєї мети та сфери діяльності, визначених у п. 4.1, надаватиме документацію щодо ефективності дій з правозастосування УКП та їхнього зв'язку з поширеними в рамках усього руху порушеннями. Фонд Вікімедіа має підтримати їх у проведенні цього дослідження. Метою такої документації є допомога структурам з правозастосування у розробці найкращих практик правозастосування УКП.

Проєкти та афіліати Вікімедіа, де це можливо, мають вести сторінки з оглядом політик та механізмів правозастосування згідно з текстом політики УКП. Проєкти та афіліати, наявні настанови чи політики яких суперечать тексту політики УКП, мають обговорити зміни для приведення у відповідність зі глобальними стандартами спільноти. Оновлення чи створення нових локальних політик має бути здійснене у спосіб, який не суперечить УКП. Проєкти та афіліати можуть подати запит на дорадчі коментарі від U4C щодо потенційних нових політик чи настанов.

Для обговорень, що стосуються Вікімедіа, у пов'язаних просторах на сторонніх платформах (наприклад, Discord, Telegram тощо) можуть не застосовуватися Умови користування Вікімедіа. На них поширюються Умови користування та політики поведінки того конкретного вебсайту. Однак, поведінка вікімедійців у пов’язаному просторі на платформі третьої сторони може бути прийнята як додаткове свідчення у заявах про порушення УКП. Ми заохочуємо членів спільноти Вікімедіа, які модерують на сторонніх платформах простори, пов’язані з Вікімедіа, включити у свої політики повагу до УКП. Фонд Вікімедіа повинен прагнути заохочувати найкращі практики для сторонніх платформ, які знеохочують поширення конфліктів у вікі на їхні простори.

3.3.3 Апеляції

Дія окремого користувача з розширеними правами буде доступною для оскарження в місцевій або спільній структурі з правозастосування, окрім U4C. Якщо такої структури з правозастосування не існує, дозволяється подати апеляцію до U4C. Окрім цього способу врегулювання, місцеві спільноти можуть дозволити апеляцію до іншого користувача з розширеними правами.

Структури з правозастосування встановлять стандарти для прийняття та розгляду апеляцій на основі відповідної контекстуальної інформації та пом'якшувальних чинників. Ці чинники зокрема включають: перевірність звинувачень, тривалість та ефект від санкції, а також чи є підозра у зловживанні владою, чи інші системні проблеми, а також ймовірність подальших порушень. Прийняття апеляції не гарантується.

Апеляції неможливі щодо певних рішень, прийнятих Юридичним департаментом Фонду Вікімедіа. Проте деякі офісні дії та рішення Фонду Вікімедіа можуть переглядатися Комітетом з розгляду інцидентів. Це обмеження, зокрема при оскарженні офісних дій та рішень, може не застосовуватись у деяких юрисдикціях якщо правові вимоги відрізняються.

Для створення підстави для задоволення або відхилення апеляції структури з правозастосування повинні намагатися знайти інформовану точку зору на справи. З інформацією слід обходитися делікатно, дбайливо ставлячись до конфіденційності залучених людей і процесу прийняття рішень.

Для досягнення цієї мети ми рекомендуємо, щоб структури з правозастосування під час розгляду апеляцій враховували різні чинники, зокрема:

 • Тяжкість і шкода, заподіяна порушенням
 • Попередні історії порушень
 • Суворість санкцій, що оскаржуються
 • Тривалість часу з моменту порушення
 • Безпосередній аналіз порушення
 • Підозри у можливому зловживанні владою чи іншій системній проблемі

4. Координаційний комітет УКП (U4C)

Буде сформовано новий глобальний комітет під назвою Координаційний комітет Універсального кодексу поведінки (U4C). Цей комітет буде рівноправним органом поруч з іншими органами прийняття рішень високого рівня (напр. арбкоми та AffCom). Його мета — слугувати останньою інстанцією у разі системних невдач місцевих груп забезпечити дотримання УКП. Членство в U4C повинно віддзеркалювати глобальний і різноманітний склад нашої глобальної спільноти.

4.1 Призначення та повноваження

U4C відстежує заяви про порушення УКП і може проводити додаткові розслідування та при необхідності вживати заходів. U4C здійснюватиме регулярний моніторинг та оцінку стану правозастосування УКП. Він може пропонувати Фонду Вікімедіа та спільноті відповідні зміни до УКП та Настанов із правозастосування УКП, але сам не може змінювати жоден з цих документів. У разі потреби U4C допомагатиме Фонду Вікімедіа у розгляді справ.

U4C:

 • Розглядає скарги та апеляції за обставин, викладених у Настановах з правозастосування
 • Проводить будь-які розслідування, необхідні для вирішення зазначених скарг і апеляцій
 • Надає спільнотам ресурси щодо найкращих практик УКП, такі як обов’язкові навчальні матеріали та інші ресурси за потреби
 • При потребі, у співпраці з членами спільноти та структурами з правозастосування надає остаточне тлумачення Настанов із правозастосування УКП та УКП
 • Здійснює моніторинг та оцінює ефективність правозастосування УКП, надає рекомендації щодо його покращення

U4C не розглядатиме справи, які безпосередньо не стосуються порушень УКП або його правозастосування. U4C може делегувати свої повноваження щодо прийняття остаточних рішень, за винятком випадків серйозних системних проблем. Обов'язки U4C пояснюються в контексті інших структур з правозастосування у п. 3.1.2.

4.2 Відбір, членство та ролі

Відбір членів з правом голосу буде проводитися на щорічних виборах, організованих глобальною спільнотою. Кандидатами можуть бути будь-які члени спільноти, які також повинні:

 • Відповідати критеріям Фонду Вікімедіа щодо доступу до непублічних персональних даних і підтвердити у своїй передвиборчій заяві свою повну відповідність критеріям
 • Не мати поточних санкцій у жодному проєкті Вікімедіа чи заборон на участь в подіях
 • Дотримуватися УКП
 • Відповідати будь-яким іншим вимогам, визначеним під час виборчого процесу

За виняткових обставин U4C може оголосити проміжні вибори, якщо визначить, що відставка або бездіяльність викликали негайну потребу в додаткових членах. Такі вибори проходитимуть у форматі, подібному до звичайних щорічних виборів.

Окремі члени U4C не повинні звільнятися з інших посад (наприклад, місцевий адміністратор, член арбкому, координатор безпеки події). Однак вони не можуть брати участь у розгляді справ, у яких вони були безпосередньо залучені через свою діяльність на інших посадах. Члени U4C підпишуть Політику доступу до непублічних персональних даних, для надання їм доступу до непублічної інформації. Комітет зі створення U4C має вирішити відповідні умови для членів U4C.

U4C може, при потребі, формувати підкомітети або призначати осіб для виконання певних завдань чи на певні ролі.

Фонд Вікімедіа може призначати до U4C до двох членів без права голосу та надасть допоміжний персонал, якщо виникне побажання і потреба.

4.3 Процедури

U4C вирішуватиме, як часто він буде збиратися і які матиме інші процедури. U4C може створювати чи модифікувати свої процедури, якщо вони в рамках його повноважень. При доцільності, цей комітет повинен просити спільноту прокоментувати майбутні зміни перед тим, як їх впроваджувати.

4.4 Політика і прецедент

U4C не створює нової політики й не може вносити поправки або зміни до УКП. Натомість U4C застосовує та забезпечує дотримання УКП, як визначено його повноваженнями.

Оскільки політики, настанови та норми спільноти з часом розвиваються, попередні рішення братимуться до уваги лише тією мірою, в якій вони залишаються доречними в поточному контексті.

4.5 Комітет зі створення U4C

Після ратифікації цих Настанов із правозастосування УКП Фонд Вікімедіа сприятиме створенню Комітету зі створення, щоб:

 • Визначити процедури, політику та використання прецеденту для U4C
 • Підготувати проєкт для решти процесів U4C
 • Визначити інше забезпечення, необхідне для створення U4C
 • Допомогти фасилітувати початкові виборчі процедури для U4C

Комітет зі створення складатиметься з членів спільноти волонтерів, персоналу або членів правління афіліатів та персоналу Фонду Вікімедіа.

Члени комітету будуть відібрані віцепрезидентом Фонду Вікімедіа зі стійкості і сталості спільноти. Волонтерами — членами комітету повинні бути шановані члени спільноти.

Члени мають відображати різноманітні погляди на процеси правозастосування руху, а також повинні мати досвід зокрема у таких речах як: розробка політики, участь у застосуванні наявних правил і політик у проєктах Вікімедіа та обізнаність із ними, а також партисипативне прийняття рішень. Його члени мають відображати різноманіття руху, зокрема таке як: мови, якими розмовляють, гендер, вік, географію та тип проєкту.

Робота Комітету зі створення U4C буде ратифікована або Глобальною радою або відповідним процесом спільноти, подібним до ратифікації цього документа. Після створення U4C в результаті роботи цього Комітету зі створення, сам Комітет зі створення має бути розпущено.

5. Глосарій

Адміністратор (сисоп або адмін)
Див. визначення на Мета.

Користувач із розширеними правами: Користувач, який має адміністративні права, вищі за типові дозволи редагування, зазвичай обраний через процеси спільноти чи призначені арбітражними комітетами. Сюди належать, зокрема, такі позиції: місцеві адміністратори, функціонери, глобальні адміни, стюарди.

Комітет з приєднання, або Affcom
Див. визначення на Мета.

Арбітражний комітет або арбком: група довірених користувачів, які виконують роль органу остаточного прийняття рішень для деяких суперечок. Сфера дії кожного арбкому визначена його спільнотою. Арбком може обслуговувати більше одного проєкту (наприклад, Вікіновини і Вікімандри) і/або більше однієї мови. Для цілей цих настанов у цей термін включені також Комітет кодексу поведінки технічних просторів Вікімедіа та адмінкорпус. Див. також визначення на Мета.

Зобов'язувальні дієслова
У процесі складання цих Настанов із правозастосування, редакційний комітет позначив слова "створювати", "розвивати", "здійснювати", "повинен", "виробляти", "буде" як зобов'язувальні. Порівняйте це з рекомендаційними дієсловами.
Комітет розгляду інцидентів
Див. визначення на Мета.
Спільнота
Мається на увазі спільнота проєкту. Рішення, прийняті спільнотою проєкту, зазвичай визначаються консенсусом. Див. також: Проєкт.
Кросвікі
Що впливає на більше ніж один проєкт. Див. також: Глобальний.
Координатор безпеки події
Особа, призначена організаторами очної події, афілійованої з Вікімедіа, як відповідальна за охорону й безпеку цієї події.

Глобальний: Що стосується усіх проєктів Вікімедіа. У русі Вікімедіа «глобальний» є жаргонним терміном, що стосується керівних органів Руху. Зазвичай він використовується для контрасту з «місцевим».

Глобальні адміни
Див. визначення на Мета.
Орган прийняття рішень високого рівня
Група (тобто U4C, арбком, Affcom), поза якою не може бути апеляцій. Різні проблеми можуть мати різні органи прийняття рішень високого рівня. Цей термін не включає групу користувачів, що беруть участь в обговоренні, яке організоване на дошці оголошень і завершується прийняттям рішення, навіть якщо результати такого обговорення не можна оскаржити.
Місцевий
Що стосується одного проєкту афіліату чи організації Вікімедіа. Цей термін зазвичай відноситься до найменшого, найбільш безпосереднього керівного органу, застосовного до ситуації.
За межами вікі
Зазвичай стосується онлайн-просторів, які не розміщені Фондом Вікімедіа, навіть якщо учасники спільноти Вікімедіа присутні й активно використовують цей простір. Прикладами просторів за межами вікі є Twitter, Whatsapp, IRC, Telegram, Discord та інші.
Особова ідентифікаційна інформація
це будь-які дані, які потенційно можуть ідентифікувати конкретну особу. Будь-яка інформація, за допомогою якої можна відрізнити одну особу від іншої та деанонімізувати раніше анонімні дані, вважається особовою ідентифікаційною інформацією.
Проєкт (проєкт Вікімедіа)
Вікі, якою оперує ФВМ.
Рекомендаційні дієслова
У процесі складання цих Настанов із правозастосування, редакційний комітет позначив слова ‘заохочує’, ‘може’, ‘пропонує’, ‘рекомендує’, та ‘слід би’ як рекомендаційні. Порівняйте із зобов'язувальними дієсловами.
Пов'язані простори на сторонніх платформах
Вебсайти, включно з приватними вікі, якими не оперує ФВМ, але де користувачі обговорюють питання проєкту, що стосуються Вікімедіа. Часто модеровані волонтерами Вікімедіа.
Персонал
Наймані працівники або штатні співробітники, асоційовані з організацією в рамках руху Вікімедіа, або підрядники такої організації, робота яких потребує взаємодії з членами спільноти Вікімедіа або взаємодію у просторах руху Вікімедіа (включаючи простори, надані третіми сторонами, такі як платформи за межами вікі, призначені для діяльності руху Вікімедіа).
Стюард
Див. визначення на Мета.
Системна проблема або невдача
Проблема, яка має повторювані риси нездатності дотримання Універсального кодексу поведінки за участі кількох людей, особливо тих, що мають розширені права.
Політика дій офісу Фонду Вікімедіа
Ця політика або її еквівалентна наступна політика.