Codului Universal de Conduită/Ghid de aplicare

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines and the translation is 98% complete.
Outdated translations are marked like this.
Wikimedia Foundation Universal Code of Conduct

1. Ghid de Aplicare al UCoC

Acest Ghid de Aplicare descrie modul în care comunitatea și Fundația Wikimedia vor putea atinge obiectivele vizate de Codul Universal de Conduită (Universal Code of Conduct, UCoC). Acesta include, printre alte teme: promovarea înțelegerii UCoC, implicarea în activități active pentru a preveni încălcările, dezvoltarea de principii pentru acțiunile de răspuns la încălcările UCoC și sprijinirea structurilor locale de implementare.

UCoC se aplică tuturor spațiilor online și offline aparținând Wikimedia. Prin urmare, aplicarea UCoC reprezintă o responsabilitate comună. În conformitate cu principiul de descentralizare al mișcării, acest lucru trebuie făcut la nivelul local la care acest lucru este posibil.

UCoC se aplică tuturor spațiilor online și offline aparținând Wikimedia. Prin urmare, aplicarea UCoC reprezintă o responsabilitate comună. În conformitate cu principiul de descentralizare al mișcării, acest lucru trebuie făcut la nivelul local la care acest lucru este posibil.

1.1 Traducerile Ghidului de Aplicare al UCoC

Versiunea originală a Ghidului de Aplicare al UCoC este în limba engleză. Aceasta va fi tradusă în diferite limbi utilizate în proiectele Wikimedia. În cazul în care apar diferențe între sensul versiunii în limba engleză și cel dintr-o anumită traducere, deciziile se vor baza pe versiunea în limba engleză.

1.2 Revizuirea UCoC și a Ghidului de Aplicare al UCoC

Pe baza recomandării Consiliului de Administrație, la un an de la ratificarea Ghidului de Aplicare, Fundația Wikimedia va găzdui o consultare a comunității și o revizuire a UCoC și a Ghidului de Aplicare al UCoC.

2. Acțiunile preventive

Această secțiune are scopul de a oferi îndrumări comunităților Wikimedia și persoanelor afiliate pentru a cunoaște UCoC, pentru a-l înțelege pe deplin și a-l respecta. În acest scop, secțiunea va detalia recomandările pentru creșterea gradului de conștientizare cu privire la UCoC, gestionarea traducerilor UCoC și promovarea aderării voluntare la UCoC, acolo unde este cazul sau este necesar.

2.1 Notificarea și confirmarea UCoC

UCoC se aplică tuturor celor care interacționează cu și contribuie la proiectele Wikimedia. De asemenea, se aplică evenimentelor oficiale în format fizic și spațiilor conexe găzduite pe platforme terțe ca linie de comportament pentru colaborarea în cadrul proiectelor Wikimedia din întreaga lume.

Recomandăm ca UCoC să fie adăugat la Termenii de Utilizare Wikimedia.

În plus, următoarele persoane trebuie să confirme aderarea la UCoC:

 • Întregul personal al Fundației Wikimedia, membrii Consiliului Director, personalul și membrii Consiliului de Administrație al afiliaților Wikimedia;
 • Orice reprezentant al unei organizații afiliate la Wikimedia sau al unei organizații aspirante (cum ar fi, dar fără limitare: o persoană sau un grup de persoane care doresc să promoveze și/sau să colaboreze la un eveniment, grup, studiu sponsorizate de Wikimedia, fie în interiorul, fie în afara wiki, într-un cadru de cercetare); și
 • Orice persoană care dorește să utilizeze marca Fundației Wikimedia într-un eveniment precum, dar fără a se limita la: evenimente organizate sub marca Wikimedia (cum ar fi includerea mărcii în denumirea evenimentului) și reprezentarea organizației, a comunității sau a proiectului Wikimedia la un eveniment (cum ar fi, dar fără a se limita la, un prezentator sau un operator de stand).

2.1.1 Promovarea conștientizării cu privire la UCoC

Pentru îmbunătățirea gradului de conștientizare, un link către UCoC trebuie să fie accesibil în sau la:

 • Pagini de înregistrare a utilizatorilor și a evenimentelor;
 • Note de subsol despre proiectele Wikimedia și paginile de confirmare a editării pentru utilizatorii deconectați (dacă este cazul și dacă este posibil din punct de vedere tehnic);
 • Note de subsol pe site-urile web ale organizațiilor afiliate și ale grupurilor de utilizatori recunoscute;
 • Comunicări marcante efectuate față în față, sau la distanță, sau combinat; și
 • În orice alt loc considerat adecvat de către proiectele locale, afiliați, grupurile de utilizatori și organizatorii de evenimente.

2.2 Recomandări pentru instruirea cu privire la UCoC

Comitetul de coordonare U4C, cu sprijinul Fundației Wikimedia, ar trebui să dezvolte și să implementeze programe de instruire pentru a oferi o înțelegere comună a UCoC și competențele necesare pentru implementarea sa. Părțile interesate relevante trebuie consultate în dezvoltarea programelor de instruire, inclusiv, dar fără a se limita la: Afiliați, Comitetul de afiliere, Comitetele de Arbitraj, stewarzi și alți titulari de drepturi avansate, Departamentele T&S și juridic, precum și alte persoane, așa cum se consideră mai bine pentru a oferi o imagine completă asupra UCoC.

Aceste programe de instruire sunt destinate persoanelor care doresc să participe la procesele de implementare a UCoC sau acelora care doresc să fie informate cu privire la UCoC.

Instruirea va fi organizată pe module independente, care vor cuprinde informații generale, identificarea încălcărilor și asistență, precum și cazuri complexe și contestații. După integrarea primului comitet U4C, membrii săi vor fi responsabili pentru întreținerea și actualizarea modulelor de instruire după cum este necesar.

Modulele de instruire vor fi disponibile în diferite formate și pe diferite platforme pentru un acces ușor. Comunitățile locale și afiliații Wikimedia care doresc să ofere programe de instruire la nivel de comunitate vor primi sprijin financiar din partea Fundației Wikimedia pentru a implementa astfel de programe.

Recomandăm ca pentru participanții care finalizează un modul să existe opțiunea de a le fi recunoscută public finalizarea lui.

Se propun următoarele seturi de cursuri:

Modulul A - Orientare (UCoC - Informații generale)

 • Ajutor privind asigurarea unei înțelegeri uniforme a UCoC și a implementării sale.
 • Explicarea concisă a ce este UCoC și cum să fie implementat, precum și ce instrumente sunt disponibile pentru a facilita raportarea încălcărilor.

Modulul B - Identificare și raportare (UCoC - Încălcări)

 • Asigură persoanelor abilitatea de a identifica încălcările UCoC, de a înțelege procesele de raportare și le instruiește cum să utilizeze instrumentele de raportare;
 • Detalierea tipului de încălcare, cum se identifică cazurilor raportabile în contextul lor local, cum și unde se fac raportările, precum și tratarea optimă a cazurilor în cadrul proceselor UCoC;
 • Instruirea se va concentra și asupra anumitor secțiuni ale UCoC, cum ar fi hărțuirea și abuzurile de putere (după cum este necesar).

Modulele C - Cazuri complexe, Contestații (UCoC - Încălcări multiple, Contestații)

 • Aceste module reprezintă o condiție prealabilă pentru aderarea la U4C și sunt recomandate potențialilor solicitanți U4C, precum și titularilor de drepturi avansate.
 • Acest modul trebuie să trateze două teme specifice:
  • C1 - Tratarea cazurilor complexe (UCoC - Încălcări multiple): Tratarea cazurilor inter-wiki, hărțuirea pe termen lung, identificarea credibilității amenințărilor, comunicarea eficientă și sensibilă, precum și protejarea siguranței victimelor și a altor persoane vulnerabile
  • C2 - Tratarea contestațiilor, închiderea cazurilor (UCoC - Contestații): Tratarea contestațiilor privind UCoC
 • Modulele vor fi coordonate de instructori și vor conține cursuri de instruire personalizate, oferite membrilor U4C și solicitanților, precum și funcționarilor aleși la nivel de comunitate care au semnat Politica privind Accesul la Datele Personale Nepublice
 • Unde este posibil materialele pentru aceste programe de instruire coordonate de instructori, cum ar fi module individuale, diapozitive, întrebări etc., vor fi disponibile în mod public

3. Acțiuni de răspuns

Această secțiune are scopul de a furniza îndrumări și principii pentru prelucrarea rapoartelor privind încălcările UCoC și recomandări pentru structurile locale de implementare care se ocupă de încălcările UCoC. În acest scop, secțiunea va detalia principiile importante pentru prelucrarea rapoartelor, recomandări pentru crearea unui instrument de raportare, modul sugerat de acțiune pentru diferite niveluri de încălcare și recomandări pentru structurile locale de implementare.

3.1 Principii pentru raportarea și prelucrarea încălcărilor UCoC

Următoarele principii sunt standarde în sistemele de raportare din cadrul Mișcării.

Rapoarte:

 • Raportarea încălcărilor UCoC ar trebui să fie realizată atât de persoana vizată de încălcare, cât și de terții neimplicați care au observat incidentul
 • Rapoartele trebuie să poată recunoaște încălcările UCoC, indiferent dacă au loc online, offline, într-un spațiu găzduit de un terț sau un spațiu mixt
 • Trebuie ca rapoartele să poată fi făcute publice sau să aibă grade diferite de confidențialitate
 • Credibilitatea și autenticitatea acuzațiilor vor fi investigate amănunțit pentru a evalua corespunzător riscul și legitimitatea
 • Utilizatorii care trimit continuu rapoarte cu rea-credință sau nejustificate riscă să-și piardă drepturile de raportare
 • Persoanele acuzate trebuie să aibă acces la detaliile presupusei încălcări comise, cu excepția cazului în care un astfel de acces ar risca să fie periculos sau ar putea afecta siguranța persoanei care raportează sau a altor persoane
 • Resursele pentru traducere trebuie furnizate de Fundația Wikimedia atunci când rapoartele sunt transmise în limbi pe care persoanele desemnate nu le stăpânesc

Prelucrarea încălcărilor:

 • Rezultatul unui caz trebuie să fie proporțional cu gravitatea încălcării;
 • Cazurile trebuie judecate în cunoștință de cauză, în funcție de context și cu respectarea principiilor UCoC;
 • Cazurile trebuie soluționate într-un interval de timp rezonabil, cu actualizări în timp util furnizate participanților în cazul în care procedura se prelungește.

Transparență:

 • Unde este posibil, grupul care prelucrează încălcările UCoC va pune la dispoziție o arhivă publică a acestor cazuri, păstrând în același timp confidențialitatea și securitatea în cazurile care nu sunt publice
 • Fundația Wikimedia va publica statistici de bază despre utilizarea instrumentului central de raportare propus în secțiunea 3.2, respectând în același timp principiile colectării minime a datelor și respectării confidențialității.
  • Alte grupuri care prelucrează încălcările UCoC sunt încurajate să furnizeze statistici de bază despre încălcările UCoC și să raporteze așa cum pot, respectând în același timp principiile colectării minime a datelor și respectării confidențialității.

3.1.1 Furnizarea de resurse pentru prelucrarea cazurilor

Implementarea UCoC de către structurile de conducere locale va fi susținută în mai multe moduri. Comunitățile vor putea alege între diferite mecanisme sau abordări în funcție de mai mulți factori, cum ar fi: capacitatea de implementare a structurilor lor, abordarea față de conducerii și preferințele comunității. Unele dintre aceste abordări pot include:

 • Un Comitet de Arbitraj (ArbCom) pentru un anumit proiect Wikimedia
 • Un Comitet de Arbitraj utilizat în comun în cadrul mai multor proiecte Wikimedia
 • Titularii de drepturi avansate care aplică politicile locale în conformitate cu UCoC într-o manieră descentralizată
 • Grupuri de administratori locali care implementează diferite politici
 • Contributorii locali care aplică politici locale prin discuții și acorduri la nivelul comunității

Comunitățile trebuie să continue să se ocupe de implementare prin mijloacele existente, în cazul în care acestea nu intră în conflict cu UCoC.

3.1.2 Implementarea în funcție de tipul de încălcări

Această secțiune prezintă în detaliu o listă neexhaustivă a diferitelor tipuri de încălcări, împreună cu potențialul mecanism de punere în aplicare aferent acestora.

 • Încălcări care implică amenințări de orice fel cu violența fizică
  • Gestionare de către echipa Wikimedia Încredere și Siguranță
 • Încălcări care implică litigii sau amenințări juridice
  • Se trimit rapid către echipa juridică a Fundației Wikimedia sau, dacă este cazul, către alți profesioniști care pot evalua corespunzător temeiul amenințărilor
 • Încălcări care implică divulgarea fără consimțământ a informațiilor de identificare personală
  • Gestionare, în general, de către utilizatorii cu permisiuni de monitorizare sau eliminare a editărilor
  • Ocazional, gestionare de către echipa Încredere și Siguranță
  • Dacă acest tip de încălcare invocă o obligație legală, cazul va fi trimis rapid către echipa juridică a Fundației Wikimedia sau, atunci când este cazul, către alți profesioniști care pot evalua în mod corespunzător temeiul cazului
 • Încălcări legate de conducerea organizației afiliate
  • Gestionare de către Comitetul de Afiliere sau de un serviciu echivalent
 • Încălcări comise în spațiile tehnice
  • Gestionat de Comitetul pentru Codul Tehnic de Conduită
 • Nerespectarea sistemică a UCoC
  • Gestionare de către U4C
  • Câteva exemple de nerespectare sistemică includ:
   • Lipsa capacității locale de a implementa UCoC
   • Decizii locale care intră în conflict cu UCoC
   • Refuzul de a aplica UCoC
   • Lipsa resurselor sau lipsa voinței de a soluționa problemele
 • Încălcări ale UCoC la nivelul wiki
  • Încălcări ale UCoC care au loc la nivelul mai multor wiki: Gestionare de către promotori și administratori globali și de către organisme care se ocupă de încălcările UCoC ale unui singur wiki sau gestionare la nivel U4C;
  • Încălcări ale UCoC care au loc la nivelul unui singur wiki: Gestionare prin proiecte Wikimedia individuale în conformitate cu ghidurile existente
   • Încălcările simple ale UCoC, cum ar fi vandalismul, trebuie gestionate de structurile existente de implementare prin mijloacele existente, în cazul în care acestea nu contravin prezentului ghid
 • Încălcări comise în afara spațiilor wiki

Gestionare de către U4C, în cazul în care nu există o structură de conducere locală (de ex., Comitet de Arbitraj) sau dacă respectivul caz este trimis la U4C de structura de implementare care ar trebuie să fie responsabilă

 • În unele cazuri, poate fi util să raportați încălcările comise în afara mediilor wiki către structurile de implementare din spațiul relevant din afara wiki. Acest lucru nu împiedică mecanismele de implementare existente, locale și globale, să acționeze în baza rapoartelor

Încălcări la evenimentele și în spațiile în format fizic

 • Structurile existente de implementare oferă adesea reguli de comportament și aplicare în spațiile din afara wiki. Acestea includ politici pentru un spațiu prietenos și reguli privind conferințele
 • Structurile de implementare care gestionează respectivele cazuri le pot trimite către U4C

În cazul evenimentelor găzduite de Fundația Wikimedia, departamentul Încredere și Siguranță asigură aplicarea politicii referitoare la evenimente

3.2 Recomandări pentru un instrument de raportare

Un instrument centralizat de raportare și prelucrare pentru încălcările UCoC va fi dezvoltat și întreținut de Fundația Wikimedia. Cu acest instrument va fi posibilă raportarea prin MediaWiki. Scopul este de a reduce bariera tehnică la raportarea și prelucrarea încălcărilor UCoC.

Rapoartele trebuie să includă informații relevante care să permită luarea de măsuri sau să ofere o înregistrare documentară a cazului în cauză. Interfața de raportare ar trebui să permită celui care raportează să furnizeze detalii oricărei persoane responsabile pentru prelucrarea cazului respectiv. Acestea includ informații precum, fără limitare:

 • Modul în care comportamentul raportat încalcă UCoC
 • Cine sau ce a fost afectat de respectiva încălcare a UCoC;
 • Data și ora la care a avut loc incidentul/incidentele
 • Locul incidentului/Locurile incidentelor;
 • Alte informații care permit grupurilor de aplicare să se ocupe cel mai bine de problemă

Instrumentul ar trebui să funcționeze în conformitate cu principiile referitoare la ușurința în utilizare, confidențialitate și securitate, flexibilitate a prelucrării și transparență.

Persoanele însărcinate cu aplicarea UCoC nu au obligația de a utiliza acest instrument. Ele pot continua să lucreze cu orice instrumente pe care le consideră adecvate, atât timp cât cazurile sunt gestionate în conformitate cu aceleași principii de ușurință în utilizare, confidențialitate și securitate, flexibilitate a prelucrării și transparență.

3.3 Principii și recomandări pentru structurile de implementare

Acolo unde este posibil, încurajăm structurile existente de implementare să-și asume responsabilitatea de a primi rapoarte și de a gestiona încălcările UCoC, în conformitate cu liniile directoare menționate în acest document. Pentru a vă asigura că aplicarea UCoC se face în mod unitar la nivelul mișcării, vă recomandăm să aplicați următoarele principii de bază atunci când gestionați încălcările UCoC.

3.3.1 Asigurarea unui proces echitabil

Încurajăm structurile de implementare să dezvolte și să mențină politici de asistență în ceea ce privește conflictele de interese. Acestea ar trebui să ajute administratorii sau alte persoane să stabilească când să se abțină sau să se delimiteze de un raport atunci când sunt implicați îndeaproape în problema respectivă.

În mod normal toate părțile vor avea posibilitatea să-și exprime punctul de vedere, însă acest lucru poate fi limitat pentru a proteja confidențialitatea și siguranța. De asemenea, se poate solicita feedback din partea altor persoane pentru a oferi mai multe informații, perspective și context.

3.3.2 Asigurarea unui proces transparent

În conformitate cu scopul și domeniul său de aplicare, așa cum sunt definite la punctul 4.1, U4C va furniza o documentație privind eficacitatea acțiunilor de punere în aplicare a UCoC și relația acestora cu încălcările comune de la nivelul întregii mișcări. Comitetul trebuie să fie sprijinit de Fundația Wikimedia în desfășurarea acestei cercetări. Scopul documentației este de a ajuta structurile de implementare să dezvolte cele mai bune practici pentru aplicarea UCoC.

Atunci când este posibil, proiectele Wikimedia și ale afiliaților săi, vor întreține pagini care să prezinte politicile și mecanismele de implementare, în conformitate cu textul politicii UCoC. Proiectele și afiliații care au ghiduri sau politici care contravin textului politicii UCoC trebuie să discute despre implementarea unor modificări pentru a se conforma cu standardele globale de la nivelul comunității. Actualizarea sau crearea de noi politici locale ar trebui să se facă într-un mod care să nu intre în conflict cu UCoC. Proiectele și afiliații pot solicita opinii consultative din partea U4C cu privire la potențialele noi politici sau ghiduri.

Pentru conversațiile specifice Wikimedia care au loc în spațiul aferent găzduit pe platforme terțe (de ex. Discord, Telegram etc.), este posibil să nu se aplice Termenii de Utilizare Wikimedia. Acestea sunt acoperite de Termenii de Utilizare și politicile de conduită ale site-urilor respective. Cu toate acestea, comportamentul wikipediștilor în spațiul aferent găzduit pe platforme terțe poate fi acceptat ca dovadă în rapoartele privind încălcările UCoC. Încurajăm membrii comunității Wikimedia care moderează spațiile asociate Wikimedia pe platforme terțe să integreze respectarea UCoC în politicile lor. Fundația Wikimedia ar trebui să încerce să încurajeze cele mai bune practici pentru platformele terțe care să descurajeze continuarea conflictelor interne wiki în spațiile lor.

3.3.3 Contestații

O acțiune întreprinsă de un titular de drepturi avansate individuale va putea fi contestată la o structură locală sau comună de implementare, alta decât U4C. În cazul care nu există o astfel de structură, atunci se poate permite o contestație la U4C. În afară de acest aranjament, comunitățile locale pot permite contestații către un alt titular individual de drepturi avansate.

Structurile de punere în aplicare vor stabili standarde pentru acceptarea și evaluarea contestațiilor pe baza informațiilor contextuale relevante și a factorilor atenuanți. Acești factori includ, dar nu se limitează la: autenticitatea acuzațiilor, durata și efectul sancțiunii și dacă există o suspiciune de abuz de putere sau alte probleme sistemice, precum și probabilitatea unor încălcări ulterioare. Nu se garantează că o contestație este acceptată.

Contestațiile împotriva anumitor decizii luate de departamentul juridic al Fundației Wikimedia nu sunt posibile. Totuși, unele acțiuni și decizii ale biroului Fundației Wikimedia pot fi revizuite de Comitetul de Revizuire a Cazurilor. Limitarea, în special pentru apelurile la acțiunile și deciziile biroului, poate să nu se aplice în unele jurisdicții, dacă cerințele legale diferă.

Structurile de implementare trebuie să solicite puncte de vedere informate asupra cazurilor pentru a stabili un temei de acceptare sau respingere a unei contestații. Informațiile trebuie tratate cu atenție, cu grijă față de confidențialitatea persoanelor implicate și a procesului de luare a deciziilor.

Pentru a atinge acest obiectiv, recomandăm ca structurile de implementare să ia în considerare diferiți factori atunci când analizează contestațiile. Acești factori pot include, fără limitare:

 • Gravitatea și prejudiciul cauzate de încălcare
 • Istoricul anterior în privința încălcărilor
 • Gravitatea sancțiunilor contestate
 • Perioada de timp care a trecut de la momentul încălcării
 • Analiza încălcării vizate

Suspiciuni cu privire la un posibil abuz de putere sau de o altă problemă sistemică

== 4. Comitetul de coordonare UCoC (U4C)

Va fi înființat un nou comitet global, denumit Comitetul de Coordonare pentru Codul Universal de conduită (U4C). Acest comitet va fi un organism egal cu alte organisme decizionale de nivel înalt (de ex. Comitetele de Arbitraj și Comitetul de Afiliere). Scopul său este de a servi drept instrument final de recurs în cazul în care grupurile locale nu reușesc în mod sistematic să pună în aplicare UCoC. Apartenența la U4C trebuie să reflecte componența globală și diversă a comunității noastre globale.

4.1 Scopul și domeniul de aplicare

U4C monitorizează raportările încălcărilor UCoC și poate realiza investigații suplimentare și lua măsuri acolo unde este cazul. U4C va monitoriza și evalua în mod regulat stadiul implementării UCoC. Acesta poate sugera modificări adecvate ale UCoC și ale Ghidului de Aplicare a legislației UCOC care să fie luate în considerare de Fundația Wikimedia și comunitate, dar nu poate modifica independent niciunul dintre documente. Atunci când este necesar, U4C va ajuta Fundația Wikimedia la gestionarea cazurilor.

Comitetul U4C:

 • Gestionează reclamațiile și contestațiile conform prevederilor din Ghidul de Aplicare
 • Realizează toate investigațiile necesare pentru a soluționa reclamațiile și contestațiile menționate
 • Furnizează resurse pentru comunități privind cele mai bune practici UCoC, cum ar fi materiale de instruire obligatorii și alte resurse, după cum este necesar
 • Oferă o interpretare finală a ghidului de aplicare a UCOC și a UCoC, dacă este necesar, în colaborare cu membrii comunității și structurile de implementare
 • Monitorizează și evaluează eficiența implementării UCoC și oferă recomandări de îmbunătățire

U4C nu va prelua cazuri care nu implică, în principal, încălcări ale UCoC sau ale punerii în aplicare a acestuia. U4C își poate delega autoritatea decizională finală, cu excepția cazurilor în care există probleme sistemice severe. Responsabilitățile U4C sunt explicate în contextul altor structuri de punere în aplicare, la punctul 3.1.2.

4.2 Selecția, calitatea de membru și rolurile

La alegerile anuale, organizate de comunitatea globală cu sprijinul personalului Fundației, vor fi selectați membrii cu drept de vot. Candidații pot fi oricare membri ai comunității, care trebuie, de asemenea:

 • Să îndeplinească criteriile Fundației Wikimedia pentru accesul la datele cu caracter personal nepublice și să confirme în declarația dată cu ocazia alegerilor că vor respecta pe deplin criteriile
 • Să nu fie sancționați în prezent în niciun proiect Wikimedia și să nu aibă interdicții de participare la evenimente
 • Să respecte UCoC
 • Să îndeplinească orice alte cerințe de eligibilitate stabilite în timpul procesului de alegeri

În circumstanțe excepționale, U4C poate apela la alegeri interimare, dacă stabilește că demisiile sau inactivitatea au creat o nevoie imediată de noi membri. Alegerile vor avea un format similar cu cel al alegerilor anuale obișnuite.

Membrii individuali ai U4C nu trebuie să demisioneze din alte funcții (de ex., administrator local, membru al Comitetului de Arbitraj, coordonator pentru siguranța evenimentelor). Totuși, ei nu pot participa la prelucrarea cazurilor în care au fost implicați direct ca urmare a celorlalte funcții deținute. Pentru a li se oferi acces la informații nepublice, membrii U4C vor semna Politica privind Accesul la Datele Personale Nepublice. Comitetul de coordonare U4C trebuie să decidă cu privire la termenii potriviți pentru membrii U4C.

U4C poate înființa subcomitete sau poate desemna persoane pentru anumite sarcini sau roluri, după caz.

Fundația Wikimedia poate numi până la doi membri fără drept de vot în U4C și va furniza personal de asistență, după cum se dorește și este adecvat.

4.3 Proceduri

U4C va decide cât de des se va întruni și cu privire la alte proceduri de funcționare. U4C își poate crea sau modifica procedurile atât timp cât acestea respectă domeniul de aplicare. Ori de câte ori este cazul, Comitetul trebuie să solicite feedback din partea comunității cu privire la modificările pe care dorește să le facă înainte de a le implementa.

4.4 Politica și precedentele

U4C nu creează o politică nouă și nu poate modifica sau aduce amendamente la UCoC. În schimb, U4C aplică și implementează UCoC, așa cum este prevăzut în domeniul său de aplicare.

Pe măsură ce politicile, ghidurile și normele de la nivelul comunității evoluează, deciziile anterioare vor fi luate în considerare numai în măsura în care rămân relevante în contextul curent.

4.5 Comitetul de coordonare U4C

Ca urmare a aprobării Ghidului de Aplicare a UCoC, Fundația Wikimedia va promova un Comitet de coordonare pentru:

 • Stabilirea procedurilor, a politicii și a experienței precedentului U4C
 • Redactarea restului procesului U4C
 • Desemnarea oricăror alte elemente de logistică necesare pentru a înființa U4C
 • Facilitarea procedurilor de alegere inițiale pentru U4C

Comitetul de coordonare trebuie să fie format din membri ai comunității voluntarilor, membri ai personalului afiliat sau ai Consiliului de Administrație, precum și din membri ai personalului Fundației Wikimedia.

Membrii vor fi selectați de vicepreședintele pentru Reziliența și Durabilitatea Comunității din cadrul Fundației Wikimedia. Membrii voluntari ai comitetului trebuie să fie membri respectați ai comunității.

Membrii vor reflecta diversele perspective ale proceselor de aplicare ale mișcării cu experiență în lucruri precum, dar fără a se limita la: elaborarea politicilor, implicarea și conștientizarea aplicării regulilor și politicilor existente privind proiectele Wikimedia și luarea deciziilor participative. Membrii săi vor reflecta diversitatea mișcării, cum ar fi, dar fără a se limita la: limbi vorbite, gen, vârstă, localizare geografică și tip de proiect.

Activitatea Comitetului de coordonare U4C va fi aprobată fie de Consiliul Global, fie printr-un proces comunitar similar cu aprobarea acestui document. În urma înființării U4C ca urmare a acțiunilor acestui Comitet de coordonare, Comitetul de coordonare ar trebui dizolvat.

5. Glosar

Administrator (operator de sistem sau admin)
A se vedea definiția la Meta.
Deținător de drepturi avansate
utilizator care deține drepturi administrative peste permisiunile obișnuite de editare și este, în general, ales prin procese din comunitate sau numit de comitetele de arbitraj. Aceasta include, ca o listă neexhaustivă: operatori de sistem/administratori locali, funcționari, operatori de sistem globali, stewarzi.
Comitetul de Afiliere sau Affcom
A se vedea definiția la Meta.
Comitetul de Arbitraj sau ArbCom
grup de utilizatori de încredere care servesc ca grup final de luare a deciziilor pentru unele dispute. Scopul fiecărui ArbCom este definit de comunitatea sa. Un ArbCom poate servi mai mult de un proiect (de exemplu, Wikinews și Wikivoyage) și/sau mai multe limbi. În sensul acestor orientări, aceasta include Comitetul pentru Codul de Conduită pentru Spațiile Tehnice Wikimedia și comitetele administrative. Vezi și definiția la Meta.
Cuvinte de obligare
La elaborarea Ghidurilor de Aplicare, comitetul de redactare a considerat cuvintele „creează”, „dezvoltă”, „aplică”, „trebuie”, „produce” și „va” ca fiind de obligare. A se compara acest lucru cu cuvintele de recomandare.
Comitetul de Revizuire a Cazurilor
A se vedea definiția la Meta.
Comunitate
Se referă la comunitatea unui proiect. Deciziile luate de comunitatea unui proiect sunt, în general, determinate prin consens. Vezi și: Proiect.
Cross-wiki
Afectează sau are loc în mai multe proiecte. Vezi și: Global.
Coordonator pentru siguranța evenimentului
o persoană desemnată de organizatorii unui eveniment cu participare fizică afiliat Wikimedia ca responsabil pentru siguranța și securitatea evenimentului respectiv.
Global
Se referă la toate proiectele Wikimedia. În mișcarea Wikimedia, „global” este un termen din jargon care se referă la organismele de conducere ale mișcării. În general, este folosit pentru a contrasta cu „local”.
Administratori globali
Vezi definiția la Meta.
Organism decizional la nivel înalt
un grup (adică U4C, ArbCom, Affcom) după care nu poate exista nicio cale de atac. Probleme diferite pot avea diferite organisme de decizie la nivel înalt. Acest termen nu include un grup de utilizatori care participă la o discuție organizată la un avizier și care are ca rezultat o decizie, chiar dacă rezultatele acelei discuții nu pot fi atacate.
Local
Se referă la un singur proiect Wikimedia, afiliat sau organizație. Acest termen se referă de obicei la primul, cel mai apropiat organism de conducere aplicabil situației.
Off-wiki
Se referă în general la spații online care nu sunt găzduite de Fundația Wikimedia, chiar dacă membrii comunității Wikimedia sunt prezenți și folosesc activ spațiul. Exemple de spații off-wiki includ Twitter, Whatsapp, IRC, Telegram, Discord și altele.
Informații de identificare personală
sunt orice date care ar putea identifica o anumită persoană. Orice informație care poate fi utilizată pentru a distinge o persoană de alta și poate fi folosită pentru a deanonimiza datele anterior anonime este considerată IIP.
Proiect (proiect Wikimedia)
Un wiki operat de WMF.
Cuvinte de recomandare
La elaborarea Ghidurilor de Aplicare, comitetul de redactare a considerat cuvintele „încurajează”, „poate”, „propune”, „recomandă” și „ar trebui” ca fiind de recomandare. A se compara acest lucru cu cuvintele de obligare.
Spațiu înrudit găzduit pe platforme ale terților
site-uri web, inclusiv wiki-uri private, care nu sunt operate de WMF, dar în care utilizatorii discută probleme legate de proiect relevante pentru Wikimedia. Adesea moderate de voluntarii Wikimedia.
Personal
Angajații și/sau membrii personalului desemnați să țină legătura cu o organizație de tip mișcare Wikimedia sau contractori ai unei astfel de organizații a căror activitate necesită interacțiunea cu membrii comunității Wikimedia sau în spațiile de mișcării Wikimedia (inclusiv spații ale terților, cum ar fi platformele off-wiki dedicate activității mișcării Wikimedia).
Steward
A se vedea definiția la Meta.
Problemă sistemică sau eșec
O problemă pentru care există un tipar de nerespectare a Codului Universal de Conduită cu participarea mai multor persoane, în special a celor cu drepturi avansate.
Politica de acțiune a biroului Fundației Wikimedia
Politica de la Meta sau echivalent politica succesoare acesteia.