Bộ Quy tắc Ứng xử chung/Hướng dẫn thực thi

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines and the translation is 99% complete.
Outdated translations are marked like this.
Bộ Quy tắc Ứng xử Chung của Wikimedia Foundation

1. Nguyên tắc Thực thi UCoC

Nguyên tắc Thực thi này mô tả cách cộng đồng và Quỹ Wikimedia có thể đạt được các mục tiêu của Bộ Quy tắc Ứng xử Chung (UCoC). Điều này bao gồm một số chủ đề: nâng cao hiểu biết về UCoC, tham gia vào công tác chủ động ngăn chặn vi phạm, phát triển các nguyên tắc ứng phó với các vi phạm UCoC và hỗ trợ các cơ cấu thực thi địa phương, v.v.

UCoC áp dụng cho tất cả các không gian Wikimedia trực tuyến và ngoại tuyến. Do đó, việc thực thi UCoC là trách nhiệm chung. Theo nguyên tắc chuyển động của việc phân cấp, UCoC nên được thực thi ở cấp địa phương có liên quan nhất có thể.

Nguyên tắc Thực thi cung cấp một khuôn khổ cho sự tương tác của các cấu trúc thực thi hiện tại và tương lai, tìm cách tạo ra nền tảng cho việc triển khai UCoC một cách công bằng và nhất quán.

1.1 Bản dịch Nguyên tắc Thực thi Bộ Quy tắc Ứng xử Chung

Phiên bản gốc của Nguyên tắc Thực thi UCoC bằng tiếng Anh. Phiên bản này sẽ được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau được sử dụng trong các dự án Wikimedia. Wikimedia Foundation sẽ nỗ lực hết sức để có bản dịch chính xác. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào về ý nghĩa giữa bản tiếng Anh và một bản dịch, các quyết định sẽ dựa trên bản gốc tiếng Anh.

1.2 Đánh giá Nguyên tắc Thực thi UCoC

Dựa trên khuyến cáo của Hội đồng Quản trị, một năm sau khi phê chuẩn Nguyên tắc Thực thi, Wikimedia Foundation sẽ tổ chức một cuộc tham vấn cộng đồng và đánh giá Nguyên tắc Thực thi UCoC và UCoC.

2. Công tác phòng ngừa

Mục này nhằm cung cấp nguyên tắc cho các cộng đồng Wikimedia và các cá nhân liên kết nhận thức về UCoC để hiểu đầy đủ và tuân thủ. Với mục tiêu đó, phần này sẽ nêu chi tiết các đề xuất nhằm nâng cao nhận thức về UCoC, xử lý các bản dịch UCoC và nâng cao tinh thần tự nguyện tuân thủ UCoC khi thích hợp hoặc cần thiết.

2.1 Thông báo và xác nhận UCoC

UCoC áp dụng cho tất cả những người tương tác và đóng góp vào các dự án Wikimedia. Nó cũng áp dụng cho các sự kiện mặt đối mặt trực tiếp và các không gian liên quan được lưu trữ trên các nền tảng thứ ba làm cơ sở hành vi cho sự hợp tác ở các dự án Wikimedia trên toàn thế giới.

Chúng tôi đề xuất bạn nên thêm UCoC vào Điều khoản Sử dụng Wikimedia.

Thêm nữa, các cá nhân sau đây cần xác nhận họ tuân thủ UCoC:

 • Tất cả nhân viên và nhân viên hợp đồng của Wikimedia Foundation, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên hội đồng và nhân viên của các đoàn hội Wikimedia;
 • Các đại diện của đoàn hội Wikimedia hoặc đoàn hội Wikimedia tiềm năng (chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở: cá nhân, hoặc nhóm các cá nhân đang tìm cách quảng bá và/hoặc đóng góp cho một sự kiện, nhóm, nghiên cứu được Wikimedia tài trợ, trong hoặc ngoài wiki trong một môi trường nghiên cứu); và
 • Các cá nhân muốn sử dụng nhãn hiệu thương mại Quỹ Wikimedia trong một sự kiện chẳng hạn, nhưng không giới hạn ở: các sự kiện có nhãn hiệu Wikimedia (chẳng hạn như đưa nhãn hiệu vào tiêu đề của sự kiện) và đại diện của tổ chức Wikimedia, cộng đồng hoặc dự án tại một sự kiện (chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở người trình bày hoặc người điều hành gian hàng).

2.1.1 Nâng cao nhận thức về UCoC

Để nâng cao nhận thức, bạn có thể truy cập liên kết đến UCoC tại:

 • Các trang đăng ký người dùng và sự kiện;
 • Chân trang ở các dự án Wikimedia và các trang chỉnh sửa xác nhận cho người dùng đã đăng xuất (nếu thích hợp và có thể về mặt kỹ thuật);
 • Chân trang ở các trang web của các đoàn hội và nhóm người dùng được công nhận;
 • Được truyền đạt nổi bật tại các sự kiện trực tiếp, từ xa và kết hợp; và
 • Bất kỳ nơi nào khác được các dự án, đoàn hội, nhóm người dùng và nhà tổ chức sự kiện địa phương được coi là phù hợp

2.2 Đề xuất về đào tạo UCoC

Ủy ban Xây dựng U4C, với sự hỗ trợ của Wikimedia Foundation, sẽ phát triển và triển khai đào tạo để cung cấp hiểu biết chung về UCoC và các kỹ năng triển khai. Chúng tôi khuyến cáo rằng các bên liên quan nên được tư vấn trong quá trình phát triển đào tạo, bao gồm, nhưng không giới hạn ở: các Đoàn hội, Ủy ban Đoàn hội, Ủy ban Kháng cáo, Tiếp viên và những Người nắm giữ Quyền Nâng cao khác, T&S và pháp lý, và những người khác được cho là có thể đưa ra cái nhìn đầy đủ hữu ích về UCoC.

Các khóa đào tạo này dành cho những người muốn tham gia vào các quy trình thực thi UCoC hoặc những người muốn được thông báo về UCoC.

Khóa đào tạo sẽ được thiết lập trong các mô-đun độc lập đề cập các thông tin chung, xác định các vi phạm và hỗ trợ, các vụ việc phức tạp và các kháng cáo. Sau khi U4C đầu tiên được thiết lập, nó sẽ chịu trách nhiệm duy trì và cập nhật các mô-đun đào tạo khi cần.

Các mô-đun đào tạo sẽ có sẵn ở các định dạng khác nhau và trên các nền tảng khác nhau để dễ dàng truy cập. Các cộng đồng địa phương và Chi nhánh Wikimedia muốn cung cấp đào tạo ở cấp độ cộng đồng của họ sẽ nhận được hỗ trợ tài chính từ Wikimedia Foundation để triển khai đào tạo. Điều này bao gồm hỗ trợ cho các bản dịch.

Chúng tôi khuyên những người tham gia hoàn thành mô-đun nên có tùy chọn công nhận việc hoàn thành của họ.

Các khóa đào tạo sau đây được đề xuất:

Mô-đun A - Định hướng (UCoC - Thông tin chung)

 • Giúp đảm bảo sự hiểu biết chung về UCoC và việc thực hiện nó
 • Giải thích chính xác UCoC là gì và kỳ vọng của nó, cũng như những công cụ nào có sẵn để hỗ trợ báo cáo vi phạm

Mô-đun B - Xác định và Báo cáo (Vi phạm - UCoC)

 • Giúp mọi người có khả năng xác định các vi phạm UCoC, hiểu về các quy trình báo cáo và tìm hiểu cách sử dụng các công cụ báo cáo
 • Nêu chi tiết loại vi phạm, cách xác định các trường hợp cần báo cáo trong bối cảnh địa phương của chúng, cách thức và địa điểm báo cáo và cách xử lý tối ưu các trường hợp trong các quy trình UCoC
 • Đào tạo cũng sẽ tập trung vào các phần cụ thể của UCoC, chẳng hạn như quấy rối và lạm quyền (theo yêu cầu)

Mô-đun C - Các vụ việc phức tạp, Kháng cáo (UCoC - Vi phạm nhiều lần, Kháng cáo)

 • Các mô-đun này là điều kiện tiên quyết để tham gia U4C và được đề xuất cho các ứng viên U4C tiềm năng và những người nắm giữ quyền nâng cao
 • Mô-đun này sẽ bao gồm hai chủ đề cụ thể:
  • C1- Xử lý các vụ việc phức tạp (UCoC - Vi phạm nhiều lần): Bao gồm các trường hợp trên liên wiki, quấy rối dài hạn, xác định độ tin cậy của các mối đe dọa, giao tiếp hiệu quả và nhạy cảm, đồng thời bảo vệ sự an toàn của nạn nhân và những người dễ bị tổn thương khác
  • C2 - Xử lý kháng cáo, kết thúc vụ việc (UCoC - Kháng cáo): Bao gồm việc xử lý các kháng cáo liên quan đến UCoC
 • Các mô-đun này sẽ là các khóa đào tạo có người hướng dẫn và được điều chỉnh phù hợp, được cung cấp cho các thành viên và ứng viên U4C, và các nhân viên được cộng đồng bầu chọn và đã ký Chính sách Truy cập vào Dữ liệu Cá nhân Không công khai
 • Khi có thể, các tài liệu cho các khóa đào tạo do người hướng dẫn này, chẳng hạn như các mô-đun riêng lẻ, slide, câu hỏi, v.v., sẽ được cung cấp công khai

3. Công tác phản hồi

Mục này nhằm cung cấp các nguyên tắc và nguyên tắc xử lý các báo cáo về vi phạm UCoC và các đề xuất về cơ cấu thực thi địa phương nơi xử lý các vi phạm UCoC. Để đạt được mục tiêu đó, phần này sẽ nêu chi tiết các nguyên tắc quan trọng để xử lý báo cáo, các đề xuất tạo công cụ báo cáo, đề xuất thực thi đối với các mức độ vi phạm khác nhau và các đề xuất dành cho cơ cấu thực thi tại địa phương.

3.1 Các nguyên tắc nộp đơn và xử lý các vi phạm UCoC

Các nguyên tắc sau đây là tiêu chuẩn cho các hệ thống báo cáo trong toàn Phong trào.

Báo cáo:

 • Việc báo cáo các vi phạm UCoC phải được thực hiện bởi đối tượng mục tiêu của hành vi vi phạm, cũng như các bên thứ ba không liên quan chứng kiến sự việc
 • Báo cáo phải nêu rõ các vi phạm về UCoC, việc hành vi vi phạm xảy ra trực tuyến, ngoại tuyến, trong không gian do bên thứ ba lưu trữ hay kết hợp nhiều không gian
 • Các báo cáo phải có thể được công khai hoặc có các mức độ bảo mật khác nhau
 • Phải điều tra kỹ lưỡng độ tin cậy và khả năng xác minh của các cáo buộc để đánh giá đúng rủi ro và tính hợp pháp
 • Người dùng liên tục gửi các báo cáo với ý định xấu hoặc không hợp lý sẽ có thể bị mất đặc quyền báo cáo
 • Các cá nhân bị cáo buộc phải có quyền truy cập vào các chi tiết của vi phạm bị cáo buộc chống lại họ trừ khi việc truy cập đó có thể gây nguy hiểm hoặc có khả năng gây hại đến sự an toàn của người báo cáo hoặc người khác
 • Các tài nguyên dịch thuật phải do Quỹ Wikimedia cung cấp khi các báo cáo được đưa ra bằng ngôn ngữ mà các cá nhân được chỉ định không thông thạo

Xử lý vi phạm:

 • Các kết quả sẽ tỷ lệ thuận với mức độ nghiêm trọng của vi phạm
 • Các trường hợp phải được đánh giá một cách sáng suốt, sử dụng ngữ cảnh, phù hợp với các nguyên tắc của UCoC
 • Các trường hợp phải được giải quyết trong một khung thời gian nhất quán, với các bản cập nhật kịp thời được cung cấp cho người tham gia nếu bị kéo dài

Tính minh bạch:

 • Nếu có thể, nhóm xử lý vi phạm UCoC sẽ cung cấp kho lưu trữ công khai về các trường hợp đó, đồng thời bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật trong các trường hợp không công khai
 • Wikimedia Foundation sẽ công bố số liệu thống kê cơ bản về việc sử dụng công cụ báo cáo trung tâm được đề xuất trong phần 3.2, đồng thời tôn trọng các nguyên tắc thu thập dữ liệu tối thiểu và tôn trọng quyền riêng tư.
  • Các nhóm khác xử lý vi phạm UCoC được khuyến khích cung cấp số liệu thống kê cơ bản về vi phạm UCoC và báo cáo khi có thể, đồng thời tôn trọng các nguyên tắc thu thập dữ liệu tối thiểu và tôn trọng quyền riêng tư.

3.1.1 Cung cấp tài nguyên để xử lý các vụ việc

Việc thực thi UCoC của các cơ cấu quản trị địa phương sẽ được hỗ trợ theo nhiều cách. Các cộng đồng sẽ có thể lựa chọn từ các cơ chế hoặc cách tiếp cận khác nhau dựa trên một số yếu tố như: năng lực của các cơ cấu thực thi của họ, cách tiếp cận công tác quản trị và ưu tiên của cộng đồng. Một số ví dụ về cách tiếp cận:

 • Ủy ban Trọng tài (ArbCom) cho một dự án Wikimedia cụ thể
 • Một Ủy ban Trọng tài được chia sẻ giữa nhiều dự án Wikimedia
 • Những người nắm giữ quyền nâng cao thực thi các chính sách địa phương phù hợp với UCoC theo cách phi tập trung
 • Ban quản trị địa phương thực thi các chính sách
 • Những người đóng góp tại địa phương thực thi các chính sách địa phương thông qua thảo luận và thống nhất cộng đồng

Các cộng đồng phải tiếp tục xử lý việc thực thi thông qua các phương tiện hiện có nếu chúng không xung đột với UCoC.

3.1.2 Thực thi theo loại vi phạm

Phần này nêu chi tiết danh sách không đầy đủ về các loại vi phạm khác nhau, cùng với cơ chế thực thi có thể có liên quan đến nó.

 • Vi phạm liên quan đến các mối đe dọa của bất kỳ loại bạo lực thể chất
  • Được xử lý bởi nhóm An toàn & Tin cậy của Wikimedia
 • Vi phạm liên quan đến kiện tụng hoặc đe dọa pháp lý
  • Được gửi tới nhóm Pháp lý của Wikimedia Foundation, hoặc, khi thích hợp, các chuyên gia khác có thể đánh giá đúng giá trị của các mối đe dọa
 • Vi phạm liên quan đến việc tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân mà không có sự đồng thuận
  • Thường được xử lý bởi người dùng có quyền hạn chế giám sát hoặc chỉnh sửa
  • Đôi khi được xử lý bởi Trust & Safety
  • Được gửi tới nhóm Pháp lý của Wikimedia Foundation hoặc, khi thích hợp, các chuyên gia khác có thể đánh giá đúng nội dung vụ việc nếu loại vi phạm này dẫn đến nghĩa vụ pháp lý
 • Vi phạm liên quan đến quản trị liên kết
  • Xử lý bởi Ủy ban Liên kết hoặc cơ quan tương đương
 • Vi phạm về không gian kỹ thuật
  • Được xử lý bởi Ủy ban Quy tắc Ứng xử Kỹ thuật
 • Hệ thống không tuân theo UCoC
  • Được xử lý bởi U4C
  • Một số ví dụ về lỗi hệ thống bao gồm:
   • Thiếu năng lực địa phương để thực thi UCoC
   • Các quyết định nhất quán của địa phương xung đột với UCoC
   • Từ chối thi hành UCoC
   • Thiếu nguồn lực hoặc thiếu quyết tâm giải quyết vấn đề
 • Vi phạm UCoC trên wiki
  • Các vi phạm UCoC xảy ra trên nhiều wiki: Được xử lý bởi các giám đốc và người quản lý toàn cầu và các cơ quan xử lý các vi phạm UCoC của một wiki hoặc được xử lý bởi U4C khi chúng không xung đột với các nguyên tắc này
  • Các vi phạm UCoC xảy ra trên một wiki duy nhất: Được xử lý bởi các cấu trúc thực thi hiện tại theo các nguyên tắc hiện có của họ, khi chúng không xung đột với các nguyên tắc này
   • Các vi phạm UCoC đơn giản như phá hoại nên được xử lý bởi các cấu trúc thực thi hiện có thông qua các phương tiện hiện có, nếu chúng không mâu thuẫn với các nguyên tắc này
 • Vi phạm ngoài wiki
  • Được xử lý bởi U4C khi không tồn tại cấu trúc quản trị địa phương (ví dụ: ArbCom) hoặc nếu trường hợp được chuyển đến họ bởi cấu trúc thực thi mà nếu không sẽ chịu trách nhiệm
  • Trong một số trường hợp, có thể hữu ích khi báo cáo các vi phạm bên ngoài wiki cho các cơ quan thực thi của không gian bên ngoài wiki có liên quan. Điều này không ngăn cản các cơ chế thực thi toàn cầu và địa phương hiện có thực hiện các báo cáo
 • Vi phạm tại các sự kiện và không gian trực tiếp
  • Cấu trúc thực thi hiện tại thường cung cấp các quy tắc hành vi và thực thi trong không gian ngoài wiki. Chúng bao gồm các chính sách không gian thân thiện và quy tắc hội nghị
  • Cấu trúc thực thi xử lý các trường hợp này có thể chuyển chúng sang U4C
  • Trong trường hợp các sự kiện do Wikimedia Foundation tổ chức, Trust & Safety cung cấp việc thực thi chính sách sự kiện

3.2 Đề xuất về công cụ báo cáo

Một công cụ báo cáo và xử lý tập trung đối với các vi phạm UCoC sẽ được Wikimedia Foundation phát triển và duy trì. Có thể tạo các báo cáo thông qua MediaWiki bằng công cụ này. Mục đích là để giảm rào cản kỹ thuật đối với việc báo cáo và xử lý các vi phạm UCoC.

Báo cáo phải bao gồm các thông tin có thể hành động liên quan hoặc cung cấp hồ sơ tài liệu về vụ việc nhanh chóng. Giao diện báo cáo phải cho phép người báo cáo cung cấp thông tin chi tiết cho người chịu trách nhiệm xử lý vụ việc cụ thể đó. Báo cáo này bao gồm các thông tin như, nhưng không giới hạn ở:

 • Cách hành vi được báo cáo đã vi phạm UCoC
 • Người hoặc đối tượng đã bị tổn hại bởi vi phạm này đối với UCoC
 • Ngày và giờ xảy ra (các) sự cố này
 • (Các) địa điểm xảy ra (các) sự cố
 • Thông tin khác cho phép các nhóm thực thi xử lý vấn đề tốt nhất

Công cụ này phải hoạt động theo các nguyên tắc dễ sử dụng, bảo đảm quyền riêng tư và bảo mật, linh hoạt trong xử lý và minh bạch.

Các cá nhân có trách nhiệm thực thi UCoC không bắt buộc phải sử dụng công cụ này. Họ có thể tiếp tục sử dụng các công cụ mà họ cho là phù hợp, miễn là các vụ việc được xử lý theo cùng các nguyên tắc đó là dễ sử dụng, đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật, linh hoạt trong xử lý và minh bạch.

3.3 Các nguyên tắc và đề xuất về cơ cấu thực thi

Nếu có thể, chúng tôi khuyến khích các cơ cấu thực thi hiện tại nhận trách nhiệm tiếp nhận báo cáo và xử lý các vi phạm UCoC, theo các nguyên tắc nêu ở đây. Để đảm bảo rằng việc thực thi UCoC luôn nhất quán trong toàn bộ phong trào, chúng tôi đề xuất rằng các nguyên tắc cơ bản sau đây phải được áp dụng khi xử lý các vi phạm UCoC.

3.3.1 Công bằng trong quy trình

Chúng tôi khuyến khích các cơ cấu thực thi trong việc xây dựng và duy trì các chính sách xung đột lợi ích mang tính hỗ trợ. Các quy định này giúp bảo quản viên hoặc những người khác xác định khi nào nên ràng buộc hoặc tách khỏi một báo cáo khi họ có liên quan chặt chẽ đến vấn đề.

Tất cả các bên thường sẽ có cơ hội đưa ra quan điểm của họ về các vấn đề và bằng chứng, và phản hồi từ những người khác cũng có thể được mời để giúp cung cấp thêm thông tin, quan điểm và bối cảnh. Điều này có thể bị giới hạn để bảo vệ sự riêng tư và an toàn.

3.3.2 Tính minh bạch của quy trình

U4C, theo mục đích và phạm vi của nó như được định nghĩa trong 4.1, sẽ cung cấp tài liệu về tính hiệu quả của các hành động thực thi UCoC và mối liên quan của chúng với các vi phạm phổ biến trong suốt phong trào. Chúng cần được Quỹ Wikimedia hỗ trợ tiến hành nghiên cứu này. Mục tiêu của tài liệu này là hỗ trợ các cơ cấu thực thi phát triển các thông lệ tốt nhất để thực thi UCoC.

Các dự án và đoàn hội của Wikimedia, khi có thể, sẽ duy trì các trang nêu các chính sách và cơ chế thực thi phù hợp với nội dung chính sách UCoC. Các dự án và các đoàn hội có các nguyên tắc hoặc chính sách hiện tại mâu thuẫn với nội dung chính sách UCoC phải thảo luận về các thay đổi để phù hợp với các tiêu chuẩn cộng đồng toàn cầu. Việc cập nhật hoặc tạo các chính sách địa phương mới cần được thực hiện sao cho không xung đột với UCoC. Các dự án và đoàn hội có thể yêu cầu U4C đưa ra ý kiến tư vấn về các chính sách hoặc hướng dẫn mới có thể có.

Đối với các cuộc thảo luận cụ thể theo Wikimedia diễn ra trên không gian liên quan được lưu trữ trên các nền tảng của bên thứ ba (ví dụ: Discord, Telegram, v.v.), Điều khoản Sử dụng của Wikimedia có thể không được áp dụng. Chúng được đề cập trong các Điều khoản Sử dụng và chính sách ứng xử của trang web cụ thể đó. Tuy nhiên, hành vi của thành viên Wikimedia trên không gian liên quan được lưu trữ trên các nền tảng của bên thứ ba có thể được chấp nhận làm bằng chứng trong các báo cáo về vi phạm UCoC. Chúng tôi khuyến khích các thành viên cộng đồng Wikimedia là những người kiểm duyệt các không gian liên quan đến Wikimedia trên các nền tảng của bên thứ ba nên đưa sự tôn trọng UCoC vào các chính sách của họ. Wikimedia Foundation phải tìm cách khuyến khích các thông lệ tốt nhất cho các nền tảng của bên thứ ba là các thông lệ không khuyến khích việc kéo dài xung các đột trên wiki đối với không gian của họ.

3.3.3 Kháng cáo

Một hành động do người nắm giữ quyền nâng cao mang tính cá nhân sẽ có khả năng kháng cáo lên hoặc chia sẻ với cơ cấu thực thi chung hoặc tại địa phương không phải U4C. Nếu không có cơ cấu thực thi như vậy, có thể cho phép kháng cáo lên U4C. Ngoài thỏa thuận này, các cộng đồng địa phương có thể cho phép kháng cáo lên người nắm giữ quyền nâng cao cá nhân khác.

Cơ cấu thực thi sẽ thiết lập các tiêu chuẩn để chấp nhận và xem xét kháng cáo dựa trên thông tin bối cảnh liên quan và các yếu tố giảm nhẹ. Những yếu tố này bao gồm, nhưng không giới hạn ở khả năng xác minh các cáo buộc, thời gian và tác động của biện pháp trừng phạt và liệu có tồn tại sự nghi ngờ về việc lạm quyền hoặc các vấn đề mang tính hệ thống khác hay không, và khả năng vi phạm tiếp theo. Kháng cáo không được đảm bảo rằng sẽ được chấp nhận.

Không thể kháng cáo đối với một số quyết định do ban Pháp chế của Wikimedia Foundation đưa ra. Tuy nhiên, một số hành động và quyết định của văn phòng Wikimedia Foundation có thể được xem xét bởi Ủy ban Xem xét Trường hợp. Hạn chế, cụ thể là đối với kháng cáo từ các hành động và quyết định của văn phòng, có thể không áp dụng ở một số khu vực pháp lý, nếu các yêu cầu pháp lý khác nhau.

Các cơ cấu thực thi phải tìm kiếm các quan điểm có hiểu biết về các vụ việc nhằm thiết lập cơ sở để tiếp nhận hoặc từ chối kháng cáo. Thông tin phải được xử lý một cách cẩn trọng, chú ý đến quyền riêng tư của những người có liên quan và quá trình ra quyết định.

Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đề xuất rằng các cơ cấu thực thi nên xem xét các yếu tố khác nhau khi xem xét các kháng cáo. Các yếu tố này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Mức độ nghiêm trọng và tổn hại do vi phạm gây ra
 • Tiền sử vi phạm trước đây
 • Mức độ nghiêm trọng của lệnh trừng phạt đang được kháng cáo
 • Khoảng thời gian kể từ khi vi phạm
 • Phân tích vi phạm liên quan
 • Nghi ngờ về khả năng lạm quyền hoặc vấn đề mang tính hệ thống khác

4. Ủy ban Điều phối UCoC (U4C)

Ủy ban toàn cầu mới được gọi là Ủy ban Điều phối Bộ Quy tắc Ứng xử Chung (U4C) sẽ được thành lập. Ủy ban này sẽ là cơ quan đồng đẳng với các cơ quan ra quyết định cấp cao khác (ví dụ: ArbComs và AffCom). Mục đích của ủy ban này là trở thành nguồn hỗ trợ cuối cùng trong trường hợp các nhóm địa phương không thực thi UCoC một cách có hệ thống. Tư cách thành viên của U4C sẽ phản ánh cấu trúc toàn cầu và đa dạng của cộng đồng toàn cầu của chúng ta.

4.1 Mục đích và phạm vi

U4C giám sát các báo cáo về vi phạm UCoC và có thể tiến hành các cuộc điều tra bổ sung và hành động nếu thích hợp. U4C sẽ thường xuyên giám sát và đánh giá tình trạng thực thi UCoC. Ủy ban có thể đề xuất các thay đổi phù hợp đối với UCoC và Nguyên tắc thực thi Bộ Quy tắc Ứng xử Chung để Quỹ Wikimedia và cộng đồng xem xét nhưng không thể tự mình thay đổi văn bản. Khi cần thiết, U4C sẽ hỗ trợ Quỹ Wikimedia xử lý các vụ việc.

U4C:

 • Xử lý khiếu nại và kháng cáo trong các trường hợp được nêu trong Nguyên tắc Thực thi
 • Thực hiện các điều tra cần thiết để giải quyết các khiếu nại và kháng cáo nói trên
 • Cung cấp nguồn lực cho cộng đồng về các thông lệ tốt nhất đối với UCoC, chẳng hạn như tài liệu đào tạo bắt buộc và các nguồn lực khác khi cần thiết
 • Phối hợp với các thành viên cộng đồng và cơ cấu thực thi đưa ra giải thích cuối cùng về Nguyên tắc thực thi Bộ Quy tắc Ứng xử Chung và UCoC nếu phát sinh nhu cầu
 • Theo dõi và đánh giá tính hiệu quả của việc thực thi UCoC, đồng thời đưa ra các đề xuất cải thiện

U4C sẽ không tiếp nhận các vụ việc về cơ bản không liên quan đến các vi phạm UCoChoặc việc thực thi UCoC. U4C có thể ủy quyền ra quyết định cuối cùng của mình ngoại trừ trong các vụ việc xảy ra vấn đề hệ thống nghiêm trọng. Trách nhiệm của U4C được giải thích trong bối cảnh các cơ cấu thực thi khác trong phần 3.1.2.

4.2 Lựa chọn, tư cách thành viên và vai trò

Các cuộc bầu cử hàng năm, do cộng đồng toàn cầu tổ chức, sẽ chọn ra các thành viên bỏ phiếu. Các ứng cử viên có thể là bất kỳ thành viên cộng đồng nào cũng phải:

 • Đáp ứng các tiêu chí của Quỹ Wikimedia về quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân không công khai và xác nhận trong tuyên bố bầu cử của họ rằng họ sẽ tuân thủ đầy đủ các tiêu chí
 • Hiện không bị trừng phạt trong bất kỳ dự án Wikimedia nào hoặc chịu lệnh cấm sự kiện
 • Tuân thủ UCoC
 • Đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào khác về tính đủ điều kiện được xác định trong quá trình bầu cử

Trong những trường hợp ngoại lệ, U4C có thể triệu tập các cuộc bầu cử tạm thời nếu U4C xác định rằng việc từ chức hoặc không hoạt động đã tạo ra nhu cầu ngay lập tức phải có các thành viên bổ sung. Các cuộc bầu cử sẽ có hình thức tương tự như các cuộc bầu cử thường niên.

Các thành viên cá nhân của U4C không phải từ chức khỏi các vị trí khác (ví dụ: bảo quản viên địa phương, thành viên của ArbCom, điều phối viên an toàn sự kiện). Tuy nhiên, họ không thể tham gia xử lý các vụ việc mà họ đã có liên quan trực tiếp do các vị trí khác mà họ đang đảm nhiệm. Các thành viên của U4C sẽ ký Chính sách Truy cập Dữ liệu Cá nhân Không công khai để cấp cho họ quyền truy cập vào thông tin không công khai. Ủy ban Xây dựng U4C phải quyết định các điều khoản thích hợp áp dụng cho các thành viên U4C.

U4C có thể thành lập tiểu ban hoặc chỉ định các cá nhân đảm nhận các nhiệm vụ hoặc vai trò cụ thể nếu thích hợp.

Quỹ Wikimedia có thể chỉ định tối đa hai thành viên không có quyền biểu quyết cho U4C và bố trí nhân viên hỗ trợ nếu muốn và phù hợp.

4.3 Quy trình

U4C sẽ quyết định tần suất ủy ban này sẽ họp và các quy trình hoạt động khác. U4C có thể tạo hoặc sửa đổi các quy trình của mình miễn là nó nằm trong phạm vi của ủy ban. Bất cứ khi nào thích hợp, Ủy ban phải lấy ý kiến phản hồi của cộng đồng về những thay đổi dự kiến trước khi thực hiện chúng.

4.4 Chính sách và tiền lệ

U4C không tạo ra chính sách mới và không được sửa đổi hoặc thay đổi UCoC. Thay vào đó, U4C áp dụng và thực thi UCoC như được định nghĩa trong phạm vi của ủy ban.

Khi các chính sách, nguyên tắc và chuẩn mực của cộng đồng phát triển theo thời gian, các quyết định trước đó sẽ chỉ được xét đến trong phạm vi mà chúng vẫn phù hợp với bối cảnh hiện tại.

4.5 Ủy ban Xây dựng U4C

Sau khi phê duyệt Nguyên tắc thực thi Bộ Quy tắc Ứng xử Chung, Quỹ Wikimedia sẽ tạo điều kiện để một Ủy ban Xây dựng:

 • Xác định thủ tục, chính sách và việc sử dụng tiền lệ của U4C
 • Soạn thảo phần còn lại của quy trình U4C
 • Chỉ định các dịch vụ hậu cần khác cần thiết để thiết lập U4C
 • Giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các thủ tục bầu cử ban đầu cho U4C

Ủy ban Xây dựng sẽ bao gồm các thành viên cộng đồng tình nguyện, nhân viên đoàn hội hoặc thành viên hội đồng quản trị và nhân viên Quỹ Wikimedia.

Các thành viên sẽ được lựa chọn bởi Phó Chủ tịch phụ trách Khả năng phục hồi và Tính bền vững của Cộng đồng của Wikimedia Foundation. Các thành viên tình nguyện cho ủy ban phải là những thành viên cộng đồng được tôn trọng.

Các thành viên sẽ phản ánh các quan điểm đa dạng về các quy trình thực thi của phong trào với kinh nghiệm trong những việc như, nhưng không giới hạn ở: soạn thảo chính sách, tham gia và nhận thức về việc áp dụng các quy tắc và chính sách hiện có đối với các dự án Wikimedia và ra quyết định có sự tham gia. Các thành viên sẽ phản ánh sự đa dạng của phong trào, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở: ngôn ngữ nói, giới tính, tuổi tác, địa lý và loại dự án.

Công việc của Ủy ban Xây dựng U4C sẽ được Hội đồng Toàn cầu hoặc một quy trình cộng đồng tương tự như quy trình phê chuẩn tài liệu này phê chuẩn. Sau khi thành lập U4C thông qua công việc của Ủy ban Xây dựng này, Ủy ban Xây dựng sẽ giải thể.

5. Bảng thuật ngữ

Bảo quản viên (sysop hoặc administrator)
Xem định nghĩa trên Meta.

Các vấn đề khác nhau có thể có các cơ quan ra quyết định cấp cao khác nhau. Thuật ngữ này không bao gồm nhóm người dùng tham gia vào một cuộc thảo luận được tổ chức tại một bảng thông báo và dẫn đến quyết định, ngay cả khi kết quả của cuộc thảo luận đó không thể bị kháng cáo.

Ủy ban liên kết hoặc Affcom
Xem định nghĩa trên Meta.
Ủy ban Trọng tài hoặc ArbCom
nhóm người dùng đáng tin cậy đóng vai trò là nhóm đưa ra quyết định cuối cùng cho một số tranh chấp. Mỗi phạm vi của ArbCom được xác định bởi cộng đồng của nó. Một ArbCom có thể phục vụ nhiều dự án (ví dụ: Wikinews và Wikivoyage) và/hoặc nhiều ngôn ngữ. Vì mục đích của những nguyên tắc này, điều này bao gồm Ủy ban Quy tắc Ứng xử dành cho Không gian Kỹ thuật Wikimedia và các ban quản trị. Xem thêm định nghĩa trên Meta.
Các động từ ràng buộc
Khi soạn thảo Nguyên tắc Thực thi, ban soạn thảo coi các từ ‘tạo’, ‘phát triển’, ‘thực thi’, ‘phải’, ‘sản xuất’, ‘nên’ và ‘sẽ’ là các từ ràng buộc. So sánh điều này với động từ khuyến cáo.

Ủy ban Đánh giá Trường hợp: Xem định nghĩa trên Meta.

Cộng đồng
Đề cập đến cộng đồng của một dự án. Các quyết định do cộng đồng của dự án đưa ra thường được xác định bằng sự đồng thuận. Xem thêm: Dự án.
Đa wiki
Ảnh hưởng hoặc xảy ra trên nhiều dự án. Xem thêm: Toàn cầu.
Điều phối viên an toàn sự kiện
một người được ban tổ chức của một sự kiện trực thuộc Wikimedia chỉ định chịu trách nhiệm về an toàn và an ninh của sự kiện đó.
Toàn cầu
Đề cập đến tất cả các dự án Wikimedia. Trong phong trào Wikimedia, “toàn cầu” là một thuật ngữ biệt ngữ chỉ các cơ quan quản lý toàn Phong trào. Nó thường được sử dụng để tương phản với "địa phương".
Bảo quản viên toàn cầu
Xem định nghĩa trên Meta.
Cơ quan ra quyết định cấp cao
Một nhóm (tức là U4C, ArbCom, Affcom) ngoài nhóm đó thì không thể kháng cáo. Các vấn đề khác nhau có thể có các cơ quan ra quyết định cấp cao khác nhau. Thuật ngữ này không bao gồm một nhóm người dùng tham gia vào một cuộc thảo luận được tổ chức tại bảng thông báo và dẫn đến một quyết định, ngay cả khi kết quả của cuộc thảo luận đó không thể bị khiếu nại.
Cục bộ
Đề cập đến một dự án Wikimedia duy nhất, chi nhánh hoặc tổ chức. Thuật ngữ này thường đề cập đến cơ quan quản lý nhỏ nhất, trực tiếp nhất áp dụng cho tình huống.
Off-wiki
Nói chung đề cập đến các không gian trực tuyến không được Tổ chức Wikimedia lưu trữ, ngay cả khi các thành viên cộng đồng Wikimedia có mặt và tích cực sử dụng không gian đó. Ví dụ về các không gian bên ngoài wiki bao gồm Twitter, Whatsapp, IRC, Telegram, Discord và những nơi khác.
Thông tin nhận dạng cá nhân
là bất kỳ dữ liệu nào có khả năng nhận dạng một cá nhân cụ thể. Bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để phân biệt người này với người khác và có thể được sử dụng để hủy bỏ ẩn danh cho dữ liệu ẩn danh trước đó đều được coi là PII.
Dự án (Dự án Wikimedia)
Một wiki do WMF điều hành.
Các động từ ràng buộc
Khi soạn thảo Nguyên tắc Thực thi, ban soạn thảo coi các từ ‘tạo’, ‘phát triển’, ‘thực thi’, ‘phải’, ‘sản xuất’, ‘nên’ và ‘sẽ’ là các từ ràng buộc. So sánh điều này với động từ khuyến cáo.
Không gian liên quan được lưu trữ trên nền tảng của bên thứ ba
Các trang web, bao gồm wiki riêng, không do WMF điều hành nhưng là nơi người dùng thảo luận các vấn đề dự án liên quan đến Wikimedia. Thường được kiểm duyệt bởi các tình nguyện viên của Wikimedia.
Nhân viên
Nhân viên và/hoặc người lao động được giao cho một tổ chức phong trào Wikimedia hoặc nhân viên hợp đồng của tổ chức phong trào đó mà công việc của họ đòi hỏi phải tương tác với các thành viên cộng đồng Wikimedia hoặc trong không gian chuyển động của Wikimedia (bao gồm cả không gian của bên thứ ba, chẳng hạn như các nền tảng ngoài wiki dành riêng cho hoạt động chuyển động của Wikimedia).
Tiếp viên
Xem định nghĩa trên Meta.
Lỗi hay sự cố hệ thống
Sự cố có xu hướng không tuân theo Bộ quy tắc Ứng xử Chung với sự tham gia của một số người, đặc biệt là những người có quyền cấp cao.
Chính sách Hành động của Văn phòng Wikimedia Foundation
Quy định hay quy định thừa kế tương đương.