Jump to content

Általános viselkedési szabályzat/Végrehajtási irányelvek

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines and the translation is 99% complete.
Outdated translations are marked like this.
Wikimédia Alapítvány Általános viselkedési szabályzat

1. UCoC Végrehajtási Irányelvek

Ezek a végrehajtási irányelvek leírják, hogy a közösség és a Wikimédia Alapítvány hogyan tudja elérni az Általános viselkedési szabályzat (UCoC) céljait. Ez többek között a következőket foglalja magában: az UCoC megértésének előmozdítása, a jogsértések megelőzésére irányuló proaktív munka, az UCoC megsértésére reagáló munka elveinek kidolgozása, valamint a helyi végrehajtási struktúrák támogatása.

Az UCoC minden online és offline Wikimédia-területre vonatkozik. Ezért az UCoC betartatása közös felelősség. A mozgalom decentralizációs elvével összhangban az UCoC betartatásának érvényesítésének a lehető leghelyesebb érintettebb szinten kell történnie.

A végrehajtási iránymutatások keretet nyújtanak a jelenlegi és a jövőbeli végrehajtási struktúrák kölcsönhatásához, illetve igyekeznek megteremteni az alapot az UCoC méltányos és következetes végrehajtásához.

1.1 Az UCoC végrehajtási irányelvek fordításai

Az UCoC Végrehajtási Irányelvek eredeti változata angol nyelven készült. A Wikimédia-projektekben használt más nyelvekre is le lesz fordítva. A Wikimédia Alapítvány mindent megtesz a pontos fordítás érdekében. Amennyiben az eredeti angol nyelvű változat és a fordítás között bármilyen jelentésbeli különbség van, az eredeti angol nyelvű változatnak kell elsőbbséget élveznie, és az alapján kell meghozni a döntéseket.

1.2 Az UCoC végrehajtási iránymutatásainak és az UCoC felülvizsgálata

A kuratórium ajánlása alapján a Wikimédia Alapítvány a Végrehajtási iránymutatások megerősítése után egy évvel közösségi konzultációt és felülvizsgálatot tart az UCoC Végrehajtási iránymutatásokról és magáról az UCoC-ról.

2. Megelőző munka

A jelen szakasz célja, hogy iránymutatást nyújtson a Wikimédia közösségek és a kapcsolódó személyek számára az UCoC megismeréséhez annak érdekében, hogy teljes mértékben megértsék és betartsák azt. Az említett cél érdekében ez a szakasz részletezi az UCoC megismertetésére, az UCoC fordításainak kezelésére, valamint az UCoC önkéntes betartásának ösztönzésére vonatkozó ajánlásokat, ahol ez indokolt vagy szükséges.

2.1 Az UCoC értesítése és megerősítése

Az UCoC mindenkire vonatkozik, aki együttműködik és hozzájárul a Wikimédia projektekhez. Vonatkozik továbbá a hivatalos személyes eseményekre, valamint a harmadik felek platformjain üzemeltetett kapcsolódó terekre, mint ami a Wikimédia projekteken való együttműködés alapjaként szolgál világszerte.

Javasoljuk az UCoC hozzáadását a Wikimédia Felhasználási feltételeihez.

Ezenkívül a következő személyeknek kell megerősíteniük az UCoC betartását:

 • A Wikimédia Alapítvány minden munkatársa és vállalkozója, a kuratórium tagjai, a Wikimédia társszervezetek elnökségi tagjai és munkatársai;
 • Bármely Wikimédia társszervezet képviselője vagy a Wikimédia társszervezetek bármelyikének képviselője (például, de nem kizárólagosan: olyan személy vagy személyek csoportja, akik valamely Wikimédia által szponzorált eseményt, csoportot, tanulmányt kívánnak népszerűsíteni és/vagy ilyenben kívánnak együttműködni, akár a wikin, akár a wikin kívül kutatási környezetben); és
 • Bármely személy, aki a Wikimédia Alapítvány védjegyet kívánja használni egy eseményen, például, de nem kizárólagosan: Wikimédia védjegyekkel ellátott események (például úgy, hogy azokat az esemény megnevezésébe beemeli) és a Wikimédia szervezet, közösség vagy projekt képviselete egy eseményen (például, de nem kizárólagosan: előadó vagy stand üzemeltetője).

2.1.1 Az UCoC-vel kapcsolatos tudatosság előmozdítása

A jobb tájékozottság érdekében az UCoC-ra mutató linket a következő címen kell elérhetővé tenni:

 • Felhasználói és eseményregisztrációs oldalak;
 • A Wikimédia projektek láblécei és a kijelentkezett felhasználók szerkesztést megerősítő oldalai (ahol ez megfelelő és technikailag lehetséges);
 • Láblécek az elismert társszervezetek és felhasználói csoportok weboldalain;
 • Személyes, távoli és hibrid eseményeken történő prominens kommunikáció; és
 • Bárhol máshol, ahol a helyi projektek, a társszervezetek, a felhasználói csoportok és a rendezvényszervezők ezt megfelelőnek tartják

2.2 Az UCoC képzésekre vonatkozó ajánlásai

Az U4C Fejlesztő Bizottságának a Wikimédia Alapítvány támogatásával olyan képzéseket kell kidolgoznia és megvalósítania, melyek célja az UCoC közös megértése és a megvalósításhoz szükséges készségek biztosítása. A képzés kidolgozásában ajánlott konzultálni az érintett érdekelt felekkel, többek között, de nem kizárólagosan: társszervezetek, a Társszervezeti Bizottság, a Választottbírósági Bizottságok, az intézők és más fejlett jogokkal rendelkezőek, a T&S és a Jogi Osztály, valamint mások, akiket a Bizottság hasznosnak tart az UCoC teljes körű áttekintése szempontjából.

Ezek a képzések azoknak szólnak, akik részt szeretnének venni az UCoC végrehajtására irányuló folyamatokban, vagy akik tájékoztatást szeretnének kapni az UCoC-ról.

A képzés független modulok formájában lesz megszervezve, melyek témakörei az általános információk, a szabályszegések azonosítása és a támogatás, valamint az összetett ügyek és fellebbezések lesznek. Miután az első U4C beindult, a képzési modulok karbantartásáért és szükség szerinti frissítéséért felel.

A képzési modulok különböző formátumokban és különböző platformokon lesznek elérhetőek a könnyű hozzáférés érdekében. Azok a helyi közösségek és Wikimédia-társszervezetek, melyek közösségi szinten szeretnének képzést nyújtani, a Wikimédia Alapítványtól pénzügyi támogatást kapnak a képzés megvalósításához. Ez a fordítások támogatását is magában foglalja.

A résztvevőknek, akik befejeznek egy modult, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a teljesítésüket nyilvánosan elismerjék.

A következő képzések vannak javasolva:

A. modul – Eligazítás (UCoC – Általános információk)

 • Segítség az UCoC és annak megvalósításának közös megértése érdekében
 • Magyarázza tömören, hogy mi az UCoC és a várható végrehajtás, valamint hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre a jogsértések bejelentéséhez

B. modul – Azonosítás és jelentés (UCoC – Szabályszegések)

 • Lehetővé teszi az emberek számára, hogy azonosítsák az UCoC szabályszegéseket, megértsék a jelentési folyamatokat és megtanulják, hogyan kell használni a jelentés eszközeit
 • Részletesen ismerteti a szabályszegés típusát, a jelentendő esetek azonosításának módját helyi kontextusban, a bejelentés módját és helyét, valamint az esetek optimális kezelését az UCoC folyamatain belül
 • A képzés adott esetben az UCoC egyes részeire is összpontosít, mint például a zaklatás és a hatalommal való visszaélés (szükség szerint)

C. modulok – Komplex esetek, fellebbezések (UCoC – Többszörös szabályszegések, fellebbezések)

 • Ezek a modulok az U4C-hez való csatlakozás előfeltételét képezik, és ajánlottak a leendő U4C jelentkezők és az engedélyezett jogok tulajdonosai számára
 • Ennek a modulnak két konkrét témakört kell lefednie:
  • C1 – Komplex esetek kezelése (UCoC – Többszörös szabályszegések): Ez tárgyalja a wikin átnyúló ügyeket, a hosszú távú zaklatást, a fenyegetések hitelességének azonosítását, a hatékony és érzékeny kommunikációt, valamint az áldozatok és más kiszolgáltatott személyek biztonságának védelmét
  • C2 – Fellebbezések kezelése, esetek lezárása (UCoC – Fellebbezések): Ez tárgyalja az UCoC fellebbezések kezelését
 • Ezek a modulok oktató által vezetett és személyre szabott képzések lesznek, melyeket U4C tagok és pályázók, valamint a közösség által választott azon tisztviselők számára tartanak, akik aláírták a Nem nyilvános személyes adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó szabályzatot
 • Ezen oktató által vezetett képzések anyagainak, például az egyes moduloknak, diáknak, kérdéseknek stb., nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lenniük

3. Reszponzív munkavégzés

A jelen szakasz célja, hogy iránymutatásokat és alapelveket biztosítson az UCoC szabályszegésekről szóló jelentések feldolgozásához, valamint javaslatokat tegyen az UCoC szabályszegésekkel foglalkozó helyi végrehajtási struktúrákra. E célból ez a szakasz részletezi a jelentések feldolgozásának fontos alapelveit, a jelentések készítésére szolgáló eszköz létrehozására vonatkozó ajánlásokat, a különböző szintű jogsértésekre javasolt végrehajtást, valamint a helyi végrehajtási struktúrákra irányuló javaslatokat.

3.1 Az UCoC szabályszegések bejelentésére és feldolgozására vonatkozó alapelvek

Az alábbi alapelvek a Mozgalom egészének jelentéstételi rendszereire vonatkozó szabványok.

Jelentések:

 • Az UCoC szabályszegések bejelentésére a szabályszegés célpontjának, valamint az incidenst észlelő, nem érintett harmadik feleknek is lehetőséget kell adni
 • A jelentéseknek alkalmasnak kell lenniük arra, hogy lefedjék az UCoC szabályszegéseket függetlenül attól, hogy azok online, offline, harmadik fél által üzemeltetett helyen vagy különböző helyeken egyidejűleg történnek
 • Lehetővé kell tenni, hogy a jelentéseket nyilvánosan vagy különböző fokú titoktartás mellett lehessen benyújtani
 • A vádak hitelességét és ellenőrizhetőségét alaposan ki kell vizsgálni a kockázat és a jogszerűség megfelelő értékelése érdekében
 • Azok a felhasználók, akik folyamatosan rosszhiszemű vagy indokolatlan jelentéseket küldenek, a jelentési jogosultságaik elvesztését kockáztatják
 • A vádolt személyeknek hozzáférést kell biztosítani az általuk állítólagosan elkövetett szabályszegés részleteihez, kivéve, ha az ilyen hozzáférés veszélyt jelentene a bejelentő vagy mások biztonságára nézve, vagy valószínűleg sértené azt
 • A fordítási erőforrásokat a Wikimédia Alapítványnak kell biztosítania, ha a jelentéseket olyan nyelveken nyújtják be, melyeket a megjelölt személyek nem beszélnek

Útmutató a szabályszegések feldolgozásához:

 • Az ügy kinenetelének arányosnak kell lennie a szabályszegés súlyosságával
 • Az eseteket megalapozottan, a kontextus felhasználásával, az UCoC elveinek figyelembevételével kell megítélni
 • Az eseteket egységes időkereteken belül kell megoldani, és ha ez elhúzódik, a résztvevőket időben tájékoztatni kell a fejleményekről

Átláthatóság:

 • Ahol lehetséges, az UCoC megsértését feldolgozó csoport biztosítja illetve azon esetek nyilvános archívumát, miközben a nem nyilvános esetekben megőrzi az adatvédelmet és a biztonságot
 • A Wikimédia Alapítvány közzéteszi a 3.2. pontban javasolt központi jelentési eszköz használatára vonatkozó alapvető statisztikákat, tiszteletben tartva a minimális adatgyűjtés és a magánélet tiszteletben tartásának elvét.
 • Az UCoC megsértését feldolgozó egyéb csoportok arra lesznek ösztönözve, hogy a minimális adatgyűjtés és a magánélet tiszteletben tartása mellett alapvető statisztikákat szolgáltassanak az UCoC megsértéséről és a jelentéstételről amennyiben ez lehetséges.

3.1.1 Erőforrások biztosítása az esetek feldolgozásához

Az UCoC helyi irányítási struktúrák általi végrehajtását többféle módon célszerű támogatni. A közösségek különböző mechanizmusok vagy megközelítések közül választhatnak, amelyek számos tényezőn alapulnak, például: a végrehajtási struktúrák kapacitása, az irányítás megközelítése és a közösség preferenciái. Ezen megközelítések közé tartozhatnak többek között a következők:

 • Választottbírósági Bizottság (ArbCom) egy adott Wikimédia projekthez
 • Egy ArbCom több Wikimédia projekt között megosztva
 • Engedélyezett jogok tulajdonosai decentralizált módon érvényesítik az UCoC számára a megfelelő helyi szabályzatokat
 • Helyi adminisztrátorokból álló testületek érvényesítik a szabályzatokat
 • Helyi közreműködők, akik a közösség megbeszélésén és megállapodásán keresztül érvényesítik a helyi irányelveket

A közösségeknek továbbra is a meglévő eszközökkel kell megoldaniuk a szabályok betartatását, amennyiben ezek nem ütköznek az UCoC szabályaival.

3.1.2 Végrehajtás a szabályszegések típusa szerint

Ez a szakasz a különböző típusú szabályszegések nem teljes listáját, valamint az ahhoz kapcsolódó potenciális végrehajtási mechanizmust részletezi.

 • Bármilyen fizikai erőszakkal való fenyegetéssel kapcsolatos szabályszegések
  • A Wikimédia Bizalom és Biztonság csapata kezeli
 • Peres eljárásokkal vagy jogi fenyegetésekkel kapcsolatos szabályszegések
  • Az eseteket gyorsan el kell küldeni a Wikimédia Alapítvány jogi csapatának, vagy adott esetben más szakembereknek, akik megfelelően értékelni tudják a fenyegetések megalapozottságát
 • Személyazonosításra alkalmas adatok hozzájárulás nélküli közlésével kapcsolatos szabályszegések
  • Általában felügyeleti vagy szerkesztésletiltási engedélyekkel rendelkező felhasználók kezelik
  • Alkalmanként a Bizalom és Biztonság csapat kezeli
  • Ha az ilyen jellegű szabályszegés jogi kötelezettséget von maga után, az ügy gyorsan elküldésre kerül a Wikimédia Alapítvány jogi csapatának vagy adott esetben más szakembereknek, akik megfelelően értékelni tudják az ügy érdemi részét
 • A társszervezetek irányításával kapcsolatos szabályszegések
  • A Társszervezeti Bizottság kezeli vagy ezzel egyenértékű testület
 • Az UCoC rendszeres figyelmen kívül hagyása
  • Az U4C kezeli
  • Néhány példa a rendszeres mulasztásra:
   • A helyi kapacitás hiánya az UCoC betartatásához
   • Az UCoC-nak ellentmondó rendszeres helyi döntések
   • Az UCoC végrehajtásának megtagadása
   • Az erőforrások hiánya vagy a problémák megoldására irányuló szándék hiánya
 • Wikin történő UCoC szabályszegések
  • Több wikin történő UCoC szabályszegések: A globális adminisztrátorok és intézők és az egyetlen wikit érintő UCoC szabályszegéseket kezelő szervek, vagy az U4C kezeli;
  • Egyetlen wikin történő UCoC szabályszegések: Az egyes Wikimédia projektek kezelik a meglévő iránymutatásaik szerint ha nem ütköznek ezekkel az útmutatásokkal
   • UCoC megsértések, amelyek egyetlen wikiben történnek: meglévő végrehajtási struktúrák kezelik a meglévő irányelveiknek megfelelően, ha nem ütköznek ezekkel az útmutatásokkal
 • A technikai területeken elkövetett szabályszegések
  • A Technikai viselkedési szabályzat bizottsága kezeli
 • Wikin kívüli szabályszegések
  • Az U4C kezeli, ahol nem létezik helyi irányítási struktúra (pl. ArbCom), vagy ha az ügyet hozzájuk irányítja az a végrehajtási struktúra, amely egyébként felelős lenne érte
  • Bizonyos esetekben hasznos lehet, ha a wikin kívüli szabályszegéseket jelentik az érintett wikin kívüli terület végrehajtási struktúrái felé. Ez nem zárja ki, hogy a meglévő helyi és globális végrehajtási mechanizmusok intézkedjenek a jelentések nyomán
 • Szabályszegések személyes eseményeken és terekben
  • A meglévő végrehajtási struktúrák gyakran írnak elő viselkedési szabályokat és végrehajtási szabályokat a wikin kívüli területeken. Ide tartoznak a barátságos térre vonatkozó szabályzatok és a konferencia szabályok
  • Az ilyen eseteket kezelő végrehajtási struktúrák az U4C-hez irányíthatják ezeket
  • A Wikimédia Alapítvány által szervezett események esetében a Bizalom és Biztonság csapat biztosítja az eseményekre vonatkozó szabályzatok végrehajtását

3.2 Jelentéstételi eszközre vonatkozó ajánlások

A Wikimédia Alapítvány egy központosított jelentési és feldolgozási eszközt fog kifejleszteni és fenntartani az U4C megsértéseire vonatkozóan. Ezzel az eszközzel lehet majd jelentéseket készíteni a MediaWikin keresztül. A cél az UCoC megsértésének bejelentésével és feldolgozásával kapcsolatos technikai akadályok csökkentése.

A jelentéseknek tartalmazniuk kell a releváns, felhasználható információkat, vagy dokumentációs feljegyzést kell nyújtaniuk az adott esetről. A jelentési felületnek lehetővé kell tennie, hogy a bejelentő részleteket adhasson át annak, aki az adott eset feldolgozásáért felelős. Ebbe beletartoznak többek között az alábbi információk:

 • Miként sérti a bejelentett viselkedés az UCoC-t?
 • Kinek vagy minek okozott kárt ez az UCoC szabályszegés?
 • Az incidens(ek) bekövetkezésének dátuma és időpontja
 • Az incidens(ek) helye(i)
 • Egyéb információk, melyek lehetővé teszik a végrehajtó csoportok számára az ügy legmegfelelőbb kezelését

Az eszköznek a könnyű használat, az adatvédelem és biztonság, a rugalmas feldolgozás és az átláthatóság elvei szerint kell működnie.

Az UCoC végrehajtásával megbízott személyek nem kötelesek ezt az eszközt használni. Továbbra is dolgozhatnak az általuk megfelelőnek ítélt eszközökkel, amennyiben az eseteket ugyanígy a könnyű használat, az adatvédelem és biztonság, a feldolgozás rugalmassága és az átláthatóság elvei szerint kezelik.

3.3. A végrehajtási struktúrákra vonatkozó alapelvek és ajánlások

Amennyiben lehetséges, arra ösztönözzük a meglévő végrehajtási struktúrákat, hogy az itt megfogalmazott iránymutatásokkal összhangban vállalják fel az UCoC megsértéséről szóló jelentések fogadásának és kezelésének felelősségét. Annak érdekében, hogy az UCoC végrehajtása az egész mozgalomban egységes maradjon, javasoljuk, hogy az UCoC szabályszegések esetén a következő alapelveket alkalmazzák.

3.3.1 Tisztességes eljárás

Arra ösztönözzük a végrehajtási struktúrákat, hogy dolgozzanak ki és tartsanak fenn támogató összeférhetetlenségi szabályzatokat. Ezek segítenek az adminisztrátoroknak vagy más személyeknek meghatározni, hogy mikor tartózkodjanak a jelentés intézésétől, illetve mikor lépjenek ki abból, amikor szorosan érintettek az ügyben.

Minden félnek általában lehetőséget kell biztosítani arra, hogy elmondja a saját nézőpontját a kérdésekkel és bizonyítékokkal kapcsolatban, és mások visszajelzései is kérhetők, hogy további információkkal, nézőpontokkal és összefüggésekkel szolgálhassanak. Ez korlátozható a magánélet és a biztonság védelme érdekében.

3.3.2 A folyamat átláthatósága

Az U4C-nek a 4.1. pontban meghatározott céljával és hatókörével összhangban dokumentációt kell benyújtania az UCoC végrehajtási intézkedéseinek hatékonyságáról és azoknak az egész mozgalomban előforduló gyakori szabályszegésekkel való összefüggéséről. A Wikimédia Alapítványnak támogatnia kell őket ezen kutatás lefolytatásában. A dokumentáció célja, hogy segítse a végrehajtási struktúrákat az UCoC betartatására vonatkozó legjobb gyakorlatok kidolgozásában.

A Wikimédia projekteknek és társszervezeteknek lehetőség szerint olyan oldalakat kell fenntartaniuk, melyeken az UCoC szabályzat szövegével összhangban ismertetik a szabályzatokat és a végrehajtási mechanizmusokat. Azoknak a projekteknek és társult szervezeteknek, melyeknek meglévő irányelvei vagy szabályai ellentmondanak az UCoC irányelvek szövegének, meg kell vitatniuk a globális közösségi normáknak megfelelő változtatásokat. A szabályzatok frissítését vagy új helyi szabályzatok létrehozását úgy kell elvégezni, hogy az ne ütközzön az UCoC rendelkezéseivel. A projektek és társszervezetek az U4C-től tanácsadói véleményeket kérhetnek a lehetséges új szabályzatokra vagy iránymutatásokra vonatkozóan.

Előfordulhat, hogy a harmadik felek platformjain (pl. Discord, Telegram stb.) tárolt kapcsolódó térben zajló, Wikimédia-specifikus beszélgetésekre a Wikimédia Felhasználási feltételei nem vonatkoznak. Ezekre az adott webhely Felhasználási feltételei és magatartási szabályzatai vonatkoznak. Mindazonáltal a Wikimédiások viselkedése a harmadik fél által üzemeltetett kapcsolódó tereken elfogadott bizonyíték lehet az UCoC megsértéséről szóló jelentésekben. Arra bátorítjuk a Wikimédia közösség azon tagjait, akik a Wikimédiával kapcsolatos tereket moderálnak harmadik fél platformjain, hogy építsék be az UCoC tiszteletben tartását a szabályzatukba A Wikimédia Alapítványnak törekednie kell arra, hogy ösztönözze a harmadik fél platformok legjobb gyakorlatait, amelyek megakadályozzák a wiki-n belüli konfliktusok átvitelét a saját tereikre.

3.3.3 Fellebbezések

Egy adott engedélyezett jogtulajdonos által tett intézkedés ellen fellebbezési lehetőséget kell biztosítani az U4C-től eltérő helyi vagy megosztott végrehajtási struktúrához. Ha nincs ilyen végrehajtási struktúra, akkor az U4C számára történő fellebbezés megengedhető. Ezen lehetőségen kívül a helyi közösségek engedélyezhetik a fellebbezést egy másik engedélyezett jogtulajdonoshoz.

A végrehajtási struktúráknak az összefüggésre vonatkozó releváns információk és enyhítő tényezők alapján kell meghatározniuk a fellebbezések elfogadására és mérlegelésére vonatkozó normákat. Ezek a tényezők többek között a következők: a vádak ellenőrizhetősége, a szankció időtartama és hatása, valamint az, hogy fennáll-e a hatalommal való visszaélés és egyéb rendszerrel kapcsolatos probléma gyanúja. A fellebbezés elfogadása nem garantált.

Fellebbezés nem lehetséges a Wikimédia Alapítvány jogi osztálya által hozott bizonyos döntések ellen. Mindenesetre a Wikimédia Alapítvány egyes hivatali intézkedéseit és döntéseit az Ügyfelek Felülvizsgálati Bizottsága felülvizsgálhatja. A korlátozás, különösen az irodai intézkedések és határozatok elleni fellebbezésekre vonatkozóan, egyes joghatóságokban nem feltétlenül érvényes, ha a jogi követelmények eltérőek.

A végrehajtó struktúráknak tájékozott nézőpontokat kell keresniük az esetekkel kapcsolatban, hogy megalapozhassák a fellebbezés engedélyezését vagy elutasítását. Az információkat bizalmasan kell kezelni, az érintett személyek adatainak védelmét és a döntéshozatali folyamat érdekeit szem előtt tartva.

E cél elérése érdekében azt javasoljuk, hogy a végrehajtási struktúrák különböző tényezőket vegyenek figyelembe a fellebbezések felülvizsgálata során. Ezek többek között a következők lehetnek:

 • A szabályszegés súlyossága és az általa okozott kár
 • Korábbi szabályszegések
 • A fellebbezés tárgyát képező szankciók súlyossága
 • A szabályszegés óta eltelt idő
 • A szabályszegés elemzése a kapcsolatfelvétel során
 • Erőfölénnyel való lehetséges visszaélésre vagy egyéb rendszerszerű problémára vonatkozó gyanú

4. UCoC Koordinációs Bizottság (U4C)

Új globális bizottság kerül létrehozásra, melynek neve: Általános viselkedési szabályzat Koordinációs Bizottsága (Universal Code of Conduct Coordinating Committee, U4C). Ez a bizottság más magas szintű döntéshozatali testületekkel (pl. ArbComs és AffCom) közös szintű testület lesz. Célja, hogy végső jogorvoslatként szolgáljon a helyi csoportok által az UCoC végrehajtása érdekében elkövetett rendszerszerű hibák esetén. Az U4C tagságának tükröznie kell globális közösségünk átfogó és sokszínű összetételét.

4.1 Cél és hatókör

Az U4C figyelemmel kíséri az UCoC szabályszegésekről szóló jelentéseket, és szükség esetén további vizsgálatokat végezhet és intézkedéseket tehet. Az U4C rendszeresen ellenőrzi és értékeli az UCoC végrehajtásának állapotát. Javasolhatja az UCoC és az UCoC Végrehajtási Irányelvek megfelelő módosítását, hogy a Wikimédia Alapítvány és a közösség megfontolja, de egyik dokumentumot sem módosíthatja önállóan. Szükség esetén az U4C segítséget nyújt a Wikimédia Alapítvány számára az esetek kezelésében.

Az U4C:

 • Kezeli a panaszokat és fellebbezéseket a Végrehajtási Iránymutatásokban leírt körülmények esetén
 • Elvégzi az említett panaszok és fellebbezések megoldásához szükséges vizsgálatokat
 • Erőforrásokat – például kötelező képzési anyagokat és szükség szerint egyéb erőforrásokat – biztosít a közösségek számára az UCoC bevált gyakorlataival kapcsolatban
 • Szükség esetén végleges értelmezést nyújt az UCoC Végrehajtási Iránymutatásokról és az UCoC-ról, a közösség tagjaival és a végrehajtási struktúrákkal együttműködve
 • Figyelemmel kíséri és értékeli az UCoC végrehajtásának hatékonyságát, és ajánlásokat nyújt a fejlesztésre

Az U4C nem foglalkozik olyan esetekkel, melyek nem érintik elsődlegesen az UCoC megsértését, vagy annak érvényesítését. Az U4C végleges döntéshozatali jogkörét delegálhatja is, a súlyos rendszerszerű problémák esetét kivéve. Az U4C felelősségi körei más végrehajtási struktúrákkal összefüggésben a 3.1.2. pontban kerülnek ismertetésre.

4.2 Kiválasztás, tagság és szerepkörök

A szavazásra jogosult tagok a globális közösség által kerülnek kiválasztásra. Jelölt lehet bármely közösségi tag, aki egyben:

 • Megfelel a Wikimédia Alapítvány nem nyilvános személyes adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó feltételeinek, és választási nyilatkozatukban megerősíti, hogy teljes mértékben meg fog felelni a feltételeknek
 • Jelenleg nincs szankcionálva egyetlen Wikimédia projektben sem, illetve nem áll esemény eltiltás alatt sem
 • Megfelel az UCoC irányelveinek
 • Megfelel a választási folyamat során meghatározott egyéb jogosultsági követelményeknek

Kivételes körülmények között az U4C ideiglenes választásokat rendezhet, ha megállapítja, hogy felmondások vagy inaktivitás miatt azonnali igény állt elő további tagokra. A választások a szokásos éves választásokhoz hasonló formában történnek.

Az U4C egyéni tagjainak nem kell lemondaniuk más pozíciókról (pl. helyi adminisztrátor, az ArbCom tagja, eseménybiztonsági koordinátor). Azonban nem vehetnek részt olyan ügyek feldolgozásában, melyekben más beosztásaik eredményeként közvetlenül részt vettek. Az U4C tagjai aláírják a Nem nyilvános személyes adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó szabályzatot, hogy hozzáférést kapjanak a nem nyilvános információkhoz. Az U4C Fejlesztő Bizottságának kell döntenie az U4C tagjaira vonatkozó megfelelő feltételekről.

Az U4C albizottságokat hozhat létre, vagy szükség szerint személyeket jelölhet ki bizonyos feladatokra vagy szerepkörökre.

A Wikimédia Alapítvány legfeljebb két szavazásra nem jogosult tagot jelölhet az U4C-be, és szükség szerint támogató munkatársakat biztosíthat.

4.3 Eljárások

Az U4C dönti el, hogy milyen gyakran kell összeülnie, és milyen más működési eljárásokat alkalmaz. Az U4C létrehozhatja vagy módosíthatja a saját eljárásait, amennyiben azok hatókörén belül maradnak. Ha szükséges, a Bizottságnak közösségi visszajelzést kell kérnie a tervezett változásokról azok megvalósítása előtt.

4.4 Szabályzat és precedens

Az U4C nem hoz létre új szabályzatot, és nem egészítheti ki és nem módosíthatja az UCoC-t. Az U4C ehelyett a hatálya által meghatározottak szerint alkalmazza és érvényesíti az UCoC szabályait.

Mivel a közösségi szabályzatok, iránymutatások és normák idővel változnak, a korábbi döntések csak olyan mértékben kerülnek figyelembe vételre, amennyiben azok relevánsak maradnak a jelenlegi összefüggésben.

4.5 U4C Fejlesztő Bizottság

Az UCoC Végrehajtási Iránymutatások ratifikálását követően a Wikimédia Alapítvány elősegíti, hogy a Fejlesztő Bizottság:

 • Meghatározza az U4C eljárásait, szabályzatát és precedensét
 • Felvázolja az U4C folyamat fennmaradó részét
 • Megnevezzen minden egyéb logisztikai feltételt, mely az U4C létrehozásához szükséges
 • Elősegítse az U4C kezdeti választási eljárásait

A Fejlesztő Bizottságnak önkéntes közösségi tagokból, társszervezeti munkatársakból vagy vezetőségi tagokból, valamint a Wikimédia Alapítvány munkatársaiból kell állnia.

A tagokat a Wikimédia Alapítvány közösségi rugalmasságért és fenntarthatóságért felelős alelnöke választja ki. A bizottság önkéntes tagjainak a közösség tiszteletben álló tagjainak kell lenniük.

A tagok a mozgalom végrehajtási folyamatainak sokféle nézőpontját tükrözik, többek között a következő területeken szerzett tapasztalatokkal: irányelvek kidolgozása, részvétel a Wikimédia-projektekben meglévő szabályok és irányelvek alkalmazásában és annak tudatosítása, valamint a részvételen alapuló döntéshozatal. A tagoknak tükrözniük kell a mozgalom sokszínűségét, például, de nem kizárólagosan: beszélt nyelvek, nem, kor, földrajzi elhelyezkedés és projekttípus.

Az U4C Fejlesztő Bizottság munkáját vagy a Globális Tanács, vagy a jelen dokumentum ratifikálásához hasonló közösségi folyamat fogja ratifikálni. Az U4C-nek a jelen Fejlesztő Bizottság munkájával történő létrehozását követően a Fejlesztő Bizottság feloszlik.

5. Szószedet

Adminisztrátor (sysop vagy admin)
Meghatározását lásd a Metán.
Engedélyezett jogok tulajdonosa
olyan felhasználó, aki adminisztratív jogokkal rendelkezik a tipikus szerkesztési engedélyek felett, és általában közösségi folyamatokon keresztül választják meg, vagy a Választottbírósági Bizottságok jelölik ki. Ez nem teljes listaként magában foglalja a következőket: helyi sysopok / adminisztrátorok, tisztviselők, globális sysopok, intézők.
Affiliációs Bizottság vagy Affcom
Lásd a meghatározást a Metán.
Döntőbizottság vagy ArbCom
megbízható felhasználók csoportja, akik egyes viták végső döntéshozatali csoportjaként szolgálnak. Minden ArbCom hatókörét a közössége határozza meg. Egy ArbCom egynél több projektet (pl. Wikihírek és Wikivoyage) és/vagy egynél több nyelvet is kiszolgálhat. A jelen iránymutatások alkalmazásában ez magában foglalja a Wikimédia Technikai Terek viselkedési szabályzatát és az adminisztratív paneleket. Meghatározását lásd a Metán is.
Kötőszavak
A Végrehajtási iránymutatás megfogalmazásakor a szerkesztőbizottság a "létrehozni", "fejleszteni", "végrehajtani", "kell", "előállítani", " megalkotni" és "lesz" szavakat tekintette kötelezőnek. Hasonlítsuk ezt össze az ajánló igékkel.
Ügyfelülvizsgálati Bizottság
Lásd a definíciót a Metán.
Közösség
A projekt közösségére utal. A projektközösség által hozott döntések általában konszenzus alapján születnek. Lásd még: Projekt.
Cross-wiki
Egynél több projektre hatással lévő, vagy egynél több projektben történő. Lásd még: Globális.
Rendezvény biztonsági koordinátor
a Wikimédiához kapcsolódó személyes rendezvény szervezői által kijelölt személy, aki az adott rendezvény biztonságáért és védelméért felelős.
Globális
Az összes Wikimédia projektre való hivatkozás. A Wikimédia mozgalomban a „globális” kifejezés a mozgalom-szerte működő irányító testületekre utal. Általában a „helyi” szóval szembeni kontrasztként használatos.
Globális sysopok
Lásd a meghatározást a Metán.
Magas szintű döntéshozó testület
Olyan csoport (azaz U4C, ArbCom, Affcom), melyen túl már nincs fellebbezés. A különböző ügyekhez különböző magas szintű döntéshozó testületek tartozhatnak. Ez a kifejezés nem foglalja magában az üzenőfalon szervezett és döntést eredményező vitában részt vevő felhasználók csoportját, még akkor sem, ha az adott vita ellen nem lehet fellebbezni.
Helyi
Egyetlen Wikimédia projektre való hivatkozás, társszervezet, vagy szervezet. Ez a kifejezés általában a helyzetre alkalmazandó legkisebb, legközvetlenebb irányító testületre vonatkozik.
Wikin kívüli
Általában olyan online terekre vonatkozik, melyeket nem a Wikimédia Alapítvány üzemeltet, még akkor is, ha a Wikimédia közösség tagjai jelen vannak és aktívan használják a teret. Példák a Wikin kívüli terek: Twitter, Whatsapp, IRC, Telegram, Discord és egyebek.
Személyazonosításra alkalmas adatok
minden olyan adat, mely potenciálisan azonosíthat egy adott magánszemélyt. Minden olyan információ, ami felhasználható egy személynek a másiktól való megkülönböztetésére, és felhasználható a korábban névtelen adatok deanonimizálására, személyazonosításra alkalmas adatnak minősül.
Projekt (Wikimédia projekt)
A WMF által működtetett wiki.
Javasolt igék
A Végrehajtási iránymutatások megfogalmazásakor a szerkesztőbizottság a "bátorítani", "lehet", "javasolni", "ajánlani" és "kell" szavakat ajánlásoknak tekintette. Vesd össze ezt a kötelező igékkel.
Kapcsolódó tér, mely harmadik fél által üzemeltetett platformokon található
A WMF által nem üzemeltetett weboldalak, beleértve a privát wikiket is, ahol a felhasználók a Wikimédiával kapcsolatos projekteket vitatják meg. Gyakran a Wikimédia önkéntesei moderálják.
Munkatársak
A Wikimédia mozgalmi szervezet alkalmazottjai és/vagy munkatársai, illetve egy ilyen mozgalmi szervezet szerződéses alkalmazottai, akiknek a munkájához a Wikimédia közösség tagjaival vagy a Wikimédia mozgalmi területeken (beleértve a harmadik féltől származó területeket, mint például a Wikimédia mozgalmi tevékenységre szánt wikin kívüli platformokat) való interakcióra van szükség.
Intéző
Meghatározását lásd a Metán.
Rendszerszerű probléma
Az Általános viselkedési szabályzatot több ember, különösen a kiemelt jogokkal rendelkezők részvételével rendszeresen megsértik.
Wikimédia Alapítvány Hivatali Működési Szabályzat
A szabályzat vagy az azzal egyenértékű helyettesítő szabályzat.